Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   »  Rapoarte   »  Naționale

Naționale

MANAGEMENTUL POLITICILOR DE STAT ÎN DOMENIUL COMBATERII TRAFICULUI DE PERSOANE. EXPERIENŢA REPUBLICII MOLDOVA
03.01.2014
Cercetarea de faţă s-a desfăşurat la iniţiativa Secretariatului Permanent al Comitetului Naţional pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane al Republicii Moldova în cadrul „Programului danez pentru combaterea traficului de persoane în Europa de est şi sud-est” (Danish Programme Against Human Trafficking in Eastern and South-Eastern Europe), implementat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Republica Moldova, şi Centrul internaţional „La Strada”, cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei.Rezultatele cercetării prezentate în lucrarea de faţă, interpretările faptelor, concluziile şi recomandările reflectă punctul de vedere al autorului şi nu constituie în mod obligatoriu poziţia Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, misiunea în Moldova, a Centrului Internaţional „La Strada” sau a Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei. Autor:Tatiana Fomina, Centrul International pentru Protecţia si Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”Chişinău, Republica Moldova
Vezi în : româna   русский   4755 Accesări   // 1316.861 Kb  
Săptămâna AntiTrafic 15-20 octombrie 2013
09.12.2013
În perioada 15-20 octombrie 2013, în municipiul Chişinău, cât şi pe teritoriul Republicii Moldova au fost realizate un şir de acţiuni la nivel central şi local dedicate Campaniei naţionale “Săptămâna AntiTrafic”.Secretariatul Permanent (SP) al Comitetului Naţional pentru Combaterea Traficului de
2957 Accesări   
INFORMAŢIE CU PRIVIRE LA REALIZĂRILE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE din I SEMESTRU al an. 2013
07.08.2013
Respectiva notă informativă are un caracter dihotomic, axîndu-se pe activitatea Comitetului naţional şi pe procesul de prevenire şi combatere a TFU prin prisma realizării Planului naţional. Astfel, pentru a reflecta asupra rezultatelor obţinute de către Comitetul naţional, ca punct de reper au fost utilizate şi analizate procesele-verbale şi hotărîrile emise de către Comitet în urma şedinţelor din 09.04.13 şi din 15.07.13. Din perspectiva realizării Planului Naţional, la elaborarea notei s-a ţinut cont de informaţia furnizată de către APC şi parteneri.
Vezi în : româna   english   38422 Accesări   // 289 Kb  
RAPORT naţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane pentru anul 2012
17.07.2013
Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane continuă să fie o prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova, acest fapt fiind exprimat prin politicile naţionale şi angajamentele faţă de rigorile internaţionale.RAPORT NAȚIONALAnexa 1Anexa 2Anexa 3
6577 Accesări   
Informaţie cu privire la activitatea Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane
08.07.2013
Prezentul raport are ca scop reflectarea funcţionalităţii Comisiilor teritoriale (CT) pentru combaterea traficului de fiinţe umane (TFU) urmare a acţiunilor coordonate şi realizate pe parcursul anului 2012, la nivel local. Recomandările Raportului Global privind traficul de persoane (ediţia 2012) al Departamentului de Stat al SUA au scos în evidenţă necesitatea reinstituirii monitorizării asupra CT şi revitalizarea acestora. Instrumentele legale ce asigură dreptul de monitorizare a Comisiilor teritoriale se regăsesc în prevederile pct.91 din HG nr.472 din 26.03.2008 , prevederile pct.26 şi pct.27 din HG nr. 234 din 29.02.2008 şi directivele Deciziei Prim–ministrului nr. 2404-60 din 19 iulie 2012 , având drept scop implementarea politicilor naţionale antitrafic la nivel de CT. Reieşind din aceste prevederi, Secretariatul permanent (SP) a iniţiat o serie de acţiuni care să responsabilizeze CT în implementarea politicilor antitrafic la nivel local.
Vezi în : româna   english   6989 Accesări   // 621.234 Kb  
Raport naţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane pentru anul 2011
14.12.2011
Raport naţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane pentru anul 2011Anexa 1Anexa 2  
4492 Accesări   
Raport naţional pentru anul 2010 în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane în Republica Moldova
03.01.2011
În prezentul raport este punctată analiza şi sinteza acţiunilor, progreselor, precum şi a provocărilor înregistrate de către Guvernul Republicii Moldova prin prisma instituţiilor de resort şi societăţii civile, prin prisma organizaţiilor non-guvernamentale şi internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii traficului
4119 Accesări   
Raport de monitorizare a procesului de implementare a Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane pe perioada anului 2010
15.03.2010
Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008 privind aprobarea Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane pe anii 2009-2011.Sistemul Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (în continuare - SNR) este - un cadru special de cooperare şi coordonare a eforturilor instituţiilor de stat în parteneriat strategic cu societatea civilă, precum şi cu alţi actori activi în acest domeniu, în vederea asigurării şi protecţiei drepturilor omului, victimă şi potenţială victimă a traficului de fiinţe umane (în continuare - TFU). Prezentul raport generalizează şi sistematizează rezultatele unui şir de acţiuni de monitorizare a implementării Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (în continuare - Strategia SNR) şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei SNR (în continuare - PA), întreprinse de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (în continuare - MMPSF) şi de alte organizaţii - participanţii SNR în anul 2010. Raportul are ca scop elucidarea modului şi gradului de implementare a prevederilor acestui document, evidenţierea principalelor probleme şi elaborarea recomandărilor de rigoare.
Vezi în : româna   2455 Accesări   // 322.083 Kb  
«« 1 2

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md