Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   »  Rapoarte   »  Ale partenerilor internaționali » Raport de evaluare 2013: Evaluarea necesităţilor cadrului legislativ şi a capacităţilor instituţionale vizând răspunsul justiţiei penale faţă de fenomenul traficului de persoane în Republica Moldova / Viena, martie 2013

Raport de evaluare 2013: Evaluarea necesităţilor cadrului legislativ şi a capacităţilor instituţionale vizând răspunsul justiţiei penale faţă de fenomenul traficului de persoane în Republica Moldova / Viena, martie 2013

  imprimare
15.01.2014   1668 Accesări  

Traficul de persoane rămâne a fi o preocupare majoră pentru Moldova şi ţările din ESE. În conformitate cu baza de date a UNODC cu privire la cazurile de trafic de ființe umane, prin prisma unei comparaţii la nivel global, Moldova este una din principalele ţări de origine pentru traficarea victimelor. Pe parcursul ultimilor ani, Moldova a întreprins o serie de eforturi anti-trafic, inclusiv constituirea unui Comitet Naţional, adoptarea Planurilor Naţionale de Acţiune, crearea unei unităţi specializate de poliţie, desemnarea punctelor focale în cadrul Procuraturii Generale, crearea unui Centru pentru combaterea traficului de persoane (CCTP) şi reformarea legislaţiei penale, mai cu seamă a Codului de Procedură Penală şi a Codului Penal.

Această evaluare reprezintă o activitate în cadrul Proiectului UNODC „Consolidarea răspunsului justiției penale față de fenomenul traficului de ființe umane în Europa de Sud-Est, și cu precădere în Republica Moldova”. Proiectul îşi propune drept scop primar să îmbunătăţească răspunsul justiţiei penale din Moldova faţă de fenomenul traficului de persoane prin sporirea capacităţilor operaţionale de a investiga şi curma activităţile ce ţin de traficul de fiinţe umane. Un alt scop al proiectului este cel de a consolida cooperarea regională între instituţiile de afaceri interne şi cele din domeniul justiţiei din Moldova şi ţările identificate din regiunea ESE, prin schimbul intens de cunoştinţe internaţionale, fortificarea instituţională şi dezvoltarea capacităţilor.

Cunoştinţele consolidate cu privire la legislaţia existentă şi răspunsul naţional în domeniul abordării flagelului traficului de fiinţe umane de către instituţiile din justiţia penală/organele de drept vor contribui la elaborarea unor politici adecvate, planificarea intervenţiilor pe viitor şi preconizarea unor răspunsuri eficiente faţă de problema existentă. Fortificarea răspunsului justiției penale faţă de traficul de persoane în Moldova în cadrul Proiectului se va realiza prin dezvoltarea capacităţilor naţionale în baza unei evaluări a necesităţilor existente şi consolidării cooperării regionale între instituţiile de afaceri interne şi cele din domeniul justiţiei din Moldova şi ţările-ţintă din regiunea ESE. 

Această evaluare va încerca să identifice răspunsurile naţionale existente în abordarea traficului de fiinţe umane din partea instituţiilor naţionale în domeniul justiției penală din Moldova şi să releve necesităţile restante şi lacunele identificate în capacităţile naţionale. Ulterior, actorilor implicaţi li se va propune un set de recomandări cu privire la modalitatea cea mai bună de abordare a problemelor identificate prin intermediul Proiectului. Evaluarea este una bine-direcţionată ca domeniu de cuprindere şi se axează mai cu seamă pe răspunsurile justiţiei penale faţă de fenomenul TFU, propunându-şi drept scop să colecteze, sistematizeze şi să analizeze informaţia bazată pe dovezi, care la rândul său va facilita preluarea responsabilităţii de către autorităţile naţionale pentru implementarea Proiectului.

Evaluarea reprezintă o combinaţie a unei verificări documentare din oficiu şi a unei misiuni în Republica Moldova din partea reprezentanţilor UNODC în perioada 11-14 martie 2013, care a incorporat o serie de şedinţe cu reprezentanţii autorităţilor naţionale centrale implicate în problema TFU, pentru a prioritiza în parteneriat un set de activităţi care urmează să fie implementate de Proiect. Raportul de evaluare confirmă constatările tuturor rapoartelor şi recomandărilor recente din partea instituţiilor internaţionale relevante (Raportul Global UNODC cu privire la TP, GRETA, Raportul cu privire la TP din partea Departamentului de Stat al SUA, RPU, Raportul OSCE al Reprezentantului şi Coordonatorului Special pentru combaterea TFU, Centrul Internațional La Strada”, Moldova etc.), şi este, de asemenea, în conformitate cu Cadrul de Parteneriat ONU-Republica Moldova 2013-2017[1].

 [1] Cadrul de Parteneriat ONU–Republica Moldova 2013-2017, semnat la 20 decembrie 2012.

 

Raport de evaluare 2013


 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md