Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   »  Presa   »  Informații utile pentru presă » REGULILE DE INTERACTIUNE PENTRU INTERVIURI BENIFICIARUL PROGRAMULUI OIM – REPREZENTANT MEDIA

REGULILE DE INTERACTIUNE PENTRU INTERVIURI BENIFICIARUL PROGRAMULUI OIM – REPREZENTANT MEDIA

  imprimare
   

Vă rugăm să notaţi că regulile date se aplică şi pentru fotografii, realizate fie ca parte a interviului, fie în cadrul unei sesiuni foto independente

 

ÎNAINTE DE INTERVIU -  ASIGURAREA ACORDULUI INFORMAT:

 • Interviul este benevol şi consimţământul de a fi intervievat este decizia independentă a beneficiarului
 • Refuzul de a colabora cu reprezentantul media - la orice etapă a procesului - nu afectează dreptul beneficiarului la asistenţă
 • Beneficiarul a discutat cu psihologul/asistentul social/expertul OIM despre colaborarea cu media şi

înţelege procesul

 • Reprezentantul media a luat cunoştinţă de documentul „Principiile OIM de Raportare a Traficului" şi a efectuat documentarea necesară
 • Reprezentantul media a luat cunoştinţă cu „Recomandările etice şi de siguranţă ale OMS în intervievarea

femeilor traficate" şi se obligă să le respecte

 • Reprezentantul media oferă schiţa întrebărilor şi temelor care urmează a fi abordate în cadrul interviului
 • Reprezentantul media informează despre folosirea ulterioară a interviului (formatul produsului final, distribuirea acestuia, ş.a.m.d.).
 • Despre toate aspectele tehnice ce ţin de interviu (loc, traducere, dispozitive de înregistrare, numărul

persoanelor implicate, ş.a.m.d.) se convine în prealabil cu reprezentanţii OIM.

 • Psihologul/asistentul social/expertul OIM este consultat la toate etapele procesului

 

ÎN CADRUL INTERVIULUI - EVITAREA RE-TRAUMATIZĂRII:

 • Beneficiarul este în drept să oprească interviul în orice moment, sau să nu răspundă la întrebări
 • Reprezentantul media nu adresează întrebări provocatoare, acesta respectă starea emoţională a beneficiarului şi efectuează ajustări în timpul interviului, acestea fiind conforme situaţiei
 • Interviul ar trebui să se concentreze pe istoria beneficiarului fără a atinge informaţii detaliate despre

persoane, locuri, locaţii, ş.a.m.d., şi care pot duce la identificarea acestora.

 • Psihologul/asistentul social/expertul OIM va fi prezent în timpul interviului cu scopul de monitorizare
 • Psihologul/asistentul social/expertul OIM este în drept să oprească interviul în caz în care este clar că

drepturile beneficiarului sunt încălcate într-o măsură sau altă, sau în caz în care acestea nu sunt înţelese de beneficiar în decursul interviului

 

DUPĂ INTERVIUL - EVITAREA STIGMATIZĂRII:

 • Reprezentantul media asigură faptul că beneficiarul şi OIM au suficient timp pentru verificarea faptelor şi oferirea comentariilor pe marginea produsul final înainte de publicare
 • Conţinutul interviului / istoriei beneficiarului este făcut public numai în caz în care beneficiarul este de

acord cu reprezentarea acestuia în produsul final, şi în caz în care acesta respectă confidenţialitatea şi nu re-stigmatizează beneficiarul

 • Reprezentantul media va obţine acordul beneficiarului în scris şi convine să respecte confidenţialitatea beneficiarului în folosirea materialului, la fel şi în viitor

 

Data şi semnătura                                                                                        

Numele jurnalistului

 

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md