Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   »  Presa   »  Informații utile pentru presă » RAPORTAREA TRAFICULUI DE PERSOANE – PRINCIPII GENERALE IOM MOLDOVA

RAPORTAREA TRAFICULUI DE PERSOANE – PRINCIPII GENERALE IOM MOLDOVA

  imprimare
   

Sugestii de bază

 • Să găsiţi informaţii de bază despre Republica Moldova
 • Să aveţi cunoştinţe de context despre fenomenul traficului şi acţiuni anti-trafic
 • Să fiţi la curent în ceea ce priveşte date, iniţiative, progrese obţinute, schimbări de tendinţe
 • Să valorificaţi complexitatea situaţiilor implicate (sărăcie, factorii „push and pull", cerere şi ofertă, forme de exploatare, magnitudinea migraţiei şi migraţiei iregulare în general, schimbări de tendinţe)

Referirea la cazuri particulare şi/sau desfăşurarea interviurilor

 • Să nu vă referiţi la nici un caz dacă există posibilitatea că acest lucru va înrăutăţi situaţia persoanei pe termen scurt sau lung
 • Să protejaţi identitatea celor care au supravieţuit traficul şi copiii/soţii-soţiile/familiile/rudele lor (nume, vârstă, oraş, sat, faţă, aparenţă sau orice trăsături distingătoare ale persoanei, familiei sau situaţiei)
 • Să nu oferiţi informaţii detaliate despre nici un caz
 • Să aveţi grijă ca cei pe care îi intervievaţi să-şi dea acordul informat: toţi respondenţii (nu numai cei care au supravieţuit în urma traficului, ci toţi cei pe care îi intervievaţi!) trebuie să înţeleagă totalmente conţinutul şi scopul interviului, dreptul de a nu oferi răspunsuri la întrebări, dreptul de a termina interviul în orice moment, şi dreptul de a restricţiona modul de folosire a informaţiei

Să nu re-traumatizaţi sau stigmatizaţi persoanele care au fost supuse traficului sau potenţialele victime ale acestuia

 • Să evitaţi stereotipele şi limbajul care perpetuează acestea
 • Să evitaţi limbajul părtinitor şi acuzator
 • Să nu produceţi senzaţionalul pe seama istoriilor pe care le auziţi; vă asigurăm că acestea sunt destul de impresionante în sine
 • Să nu produceţi materialele care ar putea re-traumatiza şi/sau stigmatiza pe cei care au supravieţuit traficul şi care ar putea împiedica reintegrarea acestor persoane în comunităţile lor
 • Să oferiţi persoanelor care au supravieţuit în urma traficului, inclusiv copiilor, posibilitatea să-şi prezinte istoriile, viziunea lor asupra experienţei de trafic

Să oferiţi imaginea de ansamblu

 • Să nu lăsaţi istorii fără context: căpătaţi înţelegerea realităţii care a stat în spatele alegerii a migranţilor/supravieţuitorilor în urma traficului
 • Să căutaţi informaţii despre prevenirea, protecţia şi urmărirea penală - ce se face
 • Consideraţi pregătirea materialului despre rolul şi responsabilităţile ţării de destinaţie în comparaţie cu ţara de provenienţă
 • Consideraţi pregătirea materialului despre oportunităţi de reabilitare facilitate de către Guvernul Republicii Moldova, organizaţiile internaţionale şi cele non-guvernamentale (programe de reabilitare, aziluri, centre specializate, instruire vocaţională, servicii medicale, alte servicii de asistenţă)

Să faceţi corect

 • Să fiţi la timp, corect şi informativ
 • Să menţineţi cele mai înalte standarde de etică şi profesionalism atunci când raportaţi despre trafic
 • Observaţi şi raportaţi fenomenul din mai multe puncte de vedere: structurile sociale, economice, guvernamentale, de migraţie, sănătate, încălcarea drepturilor omului, drepturile de muncă, drepturile copilului, crima organizată transnaţională, violenţa domestică, industria sexului comercial, urmărirea penală, protecţia victimelor, prevenirea, etc.
 • Să folosiţi limbajul specific pentru tema dată, să nu confundaţi terminologia
 • Să aveţi grija să nu copiaţi greşelile altor surse de raportare în caz în care folosiţi materialele acestora
 • Verificaţi reputaţia tuturor persoanelor şi/sau organizaţiilor care pretind să vorbească pentru beneficiul supravieţuitorilor traficului sau să reprezinte interesele acestora
 • Evitaţi folosirea imaginilor de femei şi copii cu tenta sexuală

Respectaţi dreptul la viaţa privată

 • Să nu divulgaţi niciodată identitatea persoanelor care au fost supuse traficului, fie prin cuvânt, fie prin imagine
 • Pe lângă indivizi, evitaţi să identificaţi prin cuvinte sau imagini locuiri în care persoanele vulnerabile ar putea fi găsite; descrierea pitorească la începutul materialului ar putea pune în pericol siguranţa acestora
 • Să folosiţi metode juste, deschise şi directe în obţinerea fotografiilor
 • Să nu presupuneţi că anumite persoane sunt implicate în trafic în afara cazurilor în care sunteţi sigur că acestea poartă responsabilitatea; de exemplu, nu toţi lucrătorii industriei de sex comercial sunt victime ale traficului
 • Oferiţi experţilor din domeniul traficului oportunitatea să verifice faptele pe care le-aţi obţinut înainte de publicare sau diseminare de orice gen

Copii

 • Toţi cei care nu au atins vârsta de 18 ani sunt protejaţi de Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului: informaţi-vă despre cerinţele ce ţin de protecţia minorilor şi impactul acestora asupra exercitarea jurnalismului independent
 • Fiţi atent la contextul familial
 • Nu toţi copiii de stradă sunt implicaţi în activitatea criminală, cerşitul organizat sau industria sexului comercial
 • Violenţa şi comportamentul asocial printre copii adesea se explică prin violenţă şi abuz din partea adulţilor; este mai cert ca copiii să fie victimele crimei decât cei care o comit

Asistenţa în combaterea traficului

 • Media au un rol important în investigarea şi urmărirea cazurilor de trafic
 • Media pot sensibiliza publicul şi ca rezultat să prevină traficul
 • Media pot mobiliza opinia publică, aplica presiuni asupra guvernelor şi sectorul privat în vederea sporirii eforturilor întru combaterea traficului şi creşterea nivelului de asistenţă
 • Media pot avea un rol important în promovarea drepturilor persoanelor vulnerabile şi să pună capăt stigmatizării acestora
 • Oferiţi informaţii despre cum pot fi obţinute mai multe informaţii, asistenţă, sau unde pot fi semnalate situaţii de trafic
 • Oferiţi informaţii despre cum oamenii pot ajuta la combaterea traficului (donaţii, voluntariat)
 • FOLOSIŢI PUTEREA ŞI INFORMAŢII PE CARE LE AVEŢI pentru beneficiul supravieţuitorilor de trafic; pentru promovarea politicilor  şi intervenţiilor care previn, protejează şi ajută la urmărirea  penală a traficanţilor

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md