Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   »  Presa   »  Comunicate de presă » Moldova (Tier 2). Al treilea an consecutiv Republica Moldova a fost clasată pe nivelul 2 în Raportul Global privind Traficul de Persoane, ediţia 2013, anunţat ieri de către John Kerry, Secretarul de Stat al SUA.

Moldova (Tier 2). Al treilea an consecutiv Republica Moldova a fost clasată pe nivelul 2 în Raportul Global privind Traficul de Persoane, ediţia 2013, anunţat ieri de către John Kerry, Secretarul de Stat al SUA.

  imprimare
21.06.2013   1370 Accesări  

Plasarea ţării noastre pe nivelul 2 reprezintă un indicator de progres, ce scoate în evidenţă faptul că prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane este una din priorităţile esenţiale ale Guvernului Republicii Moldova, iar menţinerea ţării pe nivelul Tier 2 reflectă, în aspect general, ritmul constant în problema combaterii TFU şi impune totodată necesitatea intensificării eforturilor Guvernului RM în vederea conformării cu standardele minime pentru eliminarea formelor grave de trafic.

Raportul Departamentului de Stat al SUA este elaborat conform unui set de indicatori, în baza cărora se apreciază eficienţa politicilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane şi nu are scopul de a judeca ţările monitorizate.  

Printre aprecierile Raportului se remarcă parteneriatul Guvernului cu societatea civilă,  sistemul consolidat de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, care curpinde un set de servciii sociale şi este funcţional pe întreg teritoriul ţării, fiind considerat un sistem model  în regiune. Modelul a fost prezentat în cadrul instruirilor organizate pentru omologii din Uzbekistan şi Belarus. 

Un exemplu de cooperare a Guvernului cu societatea civilă este că, 42 potenţiale victime ale traficului de copii au fost intervievate de către organele de drept în prezenţa psihologilor prin utilizarea camerelor speciale de audiere a minorilor gestionate de către ONG-urile naţionale.

Totodată au fost menţionate şi centrele care prestează servicii pentru vicitme, acestea fiind, 5 centre regionale şi Centrul pentru asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale TFU  din Chişinău, finanţarea căruia a crescut în anul 2012 cu 40 % echivalentul a 93000 dolari SUA. Finanţarea totală a centrelor a constituit 302200 dolari SUA.

În Raport se subliniază eforturile Guvernului Republicii Moldova în consolidarea activităţii organelor de drept, astfel în 2012, noua conducere a Centrului pentru combaterea traficului de persoane, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei (IGP), a implementat o serie de reforme, reorientînd atenţia şi resursele de la crimele conexe (de ex. organizarea migraţiei ilegale, scoaterea ilegală a copiilor din ţară) spre combaterea traficului de fiinţe umane şi a traficului de copii. Mai mult decît atît, în cadrul IGP a fost creat Centrul pentru combaterea crimelor informatice în a cărui competenţă a fost pusă şi investigarea infracţiunilor cu tentă sexuală împotriva minorilor, săvîrşită prin intermediul reţelei internet (de ex. pornografia infantilă, acostarea copiilor în scopuri sexuale, etc.). Totodată, Raportul Departamentului SUA a subliniat şi importanţa bazei de date „Pedofil" gestionată de Centrul sus- menţionat şi a apreciat implicarea activă a subdiviziunii respective în cooperarea internaţională pentru investigarea infracţiunilor cu caracter sexual împotriva minorilor prin intermediul internetului. Drept rezultat al acestor acţiuni în 2012 s-a reuşit condamnarea unor pedofili originari din Norvegia, Italia şi Moldova la închisoare de la 10 la 20 de ani.

Raportul menţionează repetat implicarea directă sau indirectă a oficialilor în infracţiunile de trafic de fiinţe umane. Astfel, conform Departamentului de Stat, în perioada de raportare, în Republica Moldova au fost pornite 13 dosare penale împotriva persoanelor cu funcţie de răspundere, persoane publice sau celor cu funcţie de demnitate publică. Cu toate acestea în 2012 n-au fost pronunţate hotărîri definitive de condamnare a acestora.

Printre realizarile confirmate de către Raport, sunt şi activităţile de prevenire, în care peste 2000 de elevi şi studenţi au participat la 30 de seminare organizate în şcoli şi universităţi. De asemenea a fost subliniată şi activitatea Comitetului naţional pentru combaterea TFU  -  săptămâna de luptă împotriva TFU, prin activităţi de sensibilizare, fiind proiectat şi un film documentar bazat pe mărturiile reale ale victimelor TFU şi violenţei în familie.

Raportul face o serie de recomandări orientate pe consolidarea identificării victimelor traficului de copii a căror părinţi au emigrat, dar şi a copiilor aflaţi în instituţiile rezidenţiale.  În acelaşi timp, Raportul mai punctează un şir de Recomandări pentru Guvernul Republicii Moldova, prin care urmează să fie îmbunătăţite politicile de prevenire şi combatere a TFU, în care un rol semnificativ trebuie sa-l manifeste sistemul judecătoresc, ori conform raportului la capitolul judecării cazurilor de TFU mai sunt înregistrate multe carenţe. În acest sens se propune şi crearea judecătoriilor specializate în examinarea cazurilor de TFU şi trafic de copii. Repetat Raportul recomandă mărirea numarului de personal în cadrul secţiei specializate de combatere a TFU a Procuraturii Generale.

Raportul Global privind Traficul de Persoane puteţi găsiţi accesînd următorul link:

 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/index.htm

 

 

 

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md