Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   »  Presa   »  Ştiri şi Evenimente » Vizita de lucru al Dnei Myria VASSILIADOU, Coordonatorul UE

Vizita de lucru al Dnei Myria VASSILIADOU, Coordonatorul UE

  imprimare
20.11.2013   2792 Accesări  

Ţinînd cont de faptul că la data de 18-19 Noiembrie, Republica Moldova a fost vizitată de Dna Myria VASSILIADOU, Coordonatorul Uniunii Europene pentru Politicile Antitrafic, Secretariatul permanent (SP) al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane (TFU), a organizat în data de 18 noiembrie, o şedinţă de lucru a grupului său coordonator. Şedinţa propriu-zisă a contribuit la consolidarea imaginii comunităţii naţionale antitrafic.

În contextul prezentărilor asigurate de către reprezentanţii Secretariatului permanent şi dna Tatiana Fomina, manager al Departamentului analitic din cadrul CI “La Strada”, Dna Myria Vasilliadou a trasat câteva recomandări, după cum urmează:

 ·         Dna Vasilliadou a subliniat că procesul de elaborare a Noului Plan Naţional de prevenire şi combatere a TFU 2014-2016 trebuie să reflecte o abordare sistemică şi să se asigure o implementare eficientă a tuturor activităţilor din Plan. Mai mult decît atît, s-a recomandat ca Planul Naţional să fie elaborat prin prisma drepturilor omului, centrat pe interseul superior al copilului şi sensibil la dimensiunea de gen.

 ·         Implementarea eficientă a fost o altă recomandare în raport cu legislaţia naţională şi europeană, ori din comentariile Dnei Vassiliadou s-a putut observa că Dumneaei apreciază nu doar calitatea actelor normative care reglementează domeniul antitrafic ci şi rezultatele obţinute în urma aplicării legislaţiei respective.

 ·         Problema aplicării legilor, mai cu seamă a sancţiunilor, a fost o altă menţiune făcută de Dna Coordonator, aceasta fiind persistentă nu doar la nivel naţional ci şi la nivel european. Doamna Vassiliadou a accentuat că chiar dacă avem numeroase cauze de trafic înregistrate şi un număr mare de victime, numărul de condamnări finale cu executare a traficanţilor este mic, situaţie ce necesită a fi redresată.

 ·         În contextul discuţiilor, Dna Vassiliadou a apreciat faptul că autorităţile din Republica Moldova valorifică deja posibilităţile oferite de echipele comune de investigare şi ţinteşte consolidarea acestui mecanism de asistenţă transfrontalieră prin activităţile propuse în proiectul Planului naţional. Totodată, Dna Coordonator a reiterat importanţa fortificării relaţiilor de cooperare bilaterală cu ţările de destinaţie.

 ·         Dna Myria Vassiliadou a apreciat atitudinea Guvernului Republicii Moldova în prevenirea fenomenului traficului de fiinţe umane, menţionând că acest domeniu necesită o atenţie prioritară, ce reprezintă o necesitate fundamentală în politicile antitrafic. În vederea obţinerii unui rezultat de impact, acţiunile de sensibilizare urmează a fi orientate pe grupuri ţintă bine definite, ceea ce ar eficientiza policitile de prevenire. Un exemplu relevant în acest sens a fost accentuat şi necesitatea elaborării unor acţiuni de prevenire care să aibă în vizor cetăţenii molodveni care muncesc peste hotarele ţării. Acest tip de activitate are menirea să asigure suport persoanelor aflate în situaţie de vulnerabilitate şi nicidecum stigmatizarea lor. Foarte important este şi masurarea impactului actiunilor de prevenire.

 ·         Coordonatorul antitrafic al UE a recomandat autorităţilor naţionale să considere relevantă implicarea experţilor independenţi în evaluarea politicilor naţionale antitrafic. În acest sens, s-a menţionat faptul că este indiferent cine va fi responsabil de evaluare, fie Ombudsamn, Raportor Naţional sau un evaluator independent, important fiind faptul ca procesul de evaluare să fie unul obiectiv şi imparţial.

  ·         O problemă semnalată în cadrul discuţiilor a fost şi noua tendinţă privind şi recrutarea on-line a victimelor TFU, problemă luată în considerare şi în cadrul Strategiei UE de eradicare a traficului de fiinţe umane. Astfel, dna Vassiliadou a sugerat înteţirea acţiunilor de investigare a infracţiunilor de TFU şi a celor asociate turismului sexual, prin utilizarea tehnologiilor avansate.

 ·         Chiar dacă, tendinţele recente atestă o creştere a numărului cazurilor de TFU în scop de exploatare prin muncă, şi politicile antitrafic sunt reorientate spre combaterea acestei tendinţe, dna Vassiliadou a ţinut să specifice că o atenţie sporită trebuie să fie păstrată şi faţă de TFU în scop de exploatare sexuală. 

 

Prezentările reprezentanților Secretariatului Permanent al CN CTFU

1. Impactul politicii de stat din domeniu contracarării traficului de fiinţe umane asupra drepturilor omului 

2. PLANUL NAŢIONAL 2014-2016

3. Mecanism instituțional

4. Campania naţională “Săptămâna antitrafic”

 

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md