Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   »  Presa   »  Ştiri şi Evenimente » „Consolidarea răspunsului justiţiei penale faţă de fenomenul TFU în Europa de Sud-Est şi cu precădere în Republica Moldova”

„Consolidarea răspunsului justiţiei penale faţă de fenomenul TFU în Europa de Sud-Est şi cu precădere în Republica Moldova”

  imprimare
06.12.2013   4155 Accesări  

La data de 5-6 decembrie 2013, Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), în cadrul proiectului "Îmbunătățirea reacţiei justiției penale la traficul de fiinţe umane în Europa de sud-est, cu accent pe Republica Moldova", în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova a organizat Conferința Regională „Consolidarea răspunsului justiţiei penale faţă de fenomenul traficului de fiinţe umane în Europa de Sud-Est – Combaterea abuzului prin intermediul internetului şi consolidarea schimbului transfrontalier de informaţii operative”

Conferința regională, cu accent geografic asupra regiunii Europei de Sud-Est (ESE), a avut scopul de a discuta despre modalitățile de ameliorare a reacţiilor coordonate la cele mai recente tendințe ale traficului de ființe umane (TFU) prin abordarea modului disponibil de funcţionare (modus operandi) și de a consolida cooperarea dintre instituţiile naționale și internaționale anti-trafic prin:

- analize operative în materie penală

- echipe comune de investigaţie (ECI), campanii de sensibilizare cu privire la abuzul de tehnologii online

- mecanisme de cooperare între toate instituţiile în domeniul asistenței și protecției victimelor TFU, inclusiv copii, printr-o abordare bazată pe drepturile omului

- examinarea modurilor în care internetul este utilizat  de persoanele implicate în trafic

- schimbul de bune practici privind modalităţile depășirii provocărilor existente

- consolidarea cooperării transnaționale între agențiile de aplicare a legii cu privire la chestiuni ce ţin de protecție și urmărire penală.

 

Totodată, conferința şi-a propus ameliorarea cooperării regionale formale și informale între mecanismele de coordonare existente la nivel național și instituțiile judiciare penale competente din Republica Moldova și alte țări din regiunea ESE și UE. În acest scop, experţii naționali, precum și reprezentanți ai organizațiilor și instituțiilor internaționale și regionale au făcut schimb de experiență și de cele mai bune practici în utilizarea eficientă a mecanismelor formale și informale de cooperare internațională în domeniul aplicării legii.

 

La Conferinţă au participat:

Domnul Nicolas LE COZ – Preşedintele Grupului de Experţi al Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane; Doamna Joy NGOZY EZEILO – Raportor Special al ONU pentru combaterea TFU, precum şi experţi naţionali şi alţi specialişti din peste 15 ţări.

 

În urma conferinței au fost elaborate următoarele concluzii:

1. Recunoașterea TFU drept un fenomen care este unul dintre cele mai grave crime ale timpurilor noastre, care ia diferite forme și evoluează în paralel cu globalizarea și revoluția tehnologică;

2. Realizarea faptului că pentru combaterea efectivă și eficientă a TFU este nevoie de consolidat eforturile la nivel național, regional și internațional cu scopul de a reduce abuzul faţă de tehnologiile informaționale;

3. Încurajarea utilizării serviciilor oferite de organele de drept la nivel global, regional şi la nivelul UE în vederea promovării cooperării eficiente prin schimbul de informaţie iar conferința din 5-6 decembrie ar putea fi considerată drept un exemplu de bune practici în vederea consolidării cooperării și colaborării respective;

4. Reconfirmarea faptului că analiza datelor operative, schimbul de bune practici şi coordonarea acţiunilor poliţiei cu cele a procuraturii şi a instanţelor de judecată este de importanţă enormă pentru dezvoltarea acţiunilor strategice bazate pe probatoriu.

5. Participanţii recunosc faptul că Raportul Global UNODC privind TFU reprezintă o sursă globală de valoare semnificativă pentru identificarea tendinţelor şi dinamicii TFU, implicîndu-se în furnizarea datelor fiabile și segregate conform necesităţilor de raportare.

6. Ratificarea universală a Convenţiei ONU privind Criminalitatea Organizată şi Protocolul Adiţional privind combaterea TFU, precum și Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva TFU și după caz alte acte normative ale UE, este percepută ca o condiție prealabilă pentru combaterea eficientă a TFU, în special cu privire la asistența juridică reciprocă și utilizarea tehnicilor speciale de investigație.

7. Protecția victimelor TFU, în special din perspectiva de gen, protecția copilului și abordarea bazată pe drepturile omului, cu un accent deosebit pe dreptul la un proces echitabil trebui să fie drepturi plasate în centrul tuturor intervențiilor procesual penale.

8. Participanţii conştientizează necesitatea de formare continuă și de specializare a reprezentaţilor organelor de aplicare a legii în domeniul utilizării tehnologiilor noi în vederea acumulării probelor inclusiv prin intermediul anchetelor proactive transfrontaliere și a schimbului de informații.

9. Necesitatea de combatere a cererii în țările de destinație și paralel combaterea factorilor de bază a traficului de ființe iar ulterior şi protecţia victimelor prin acordarea compensaţiilor  este esențială pentru o luptă coerentă împotriva TFU.

 

10.Recunoașterea importanței eforturilor de a preveni TFU, prin creșterea gradului de conștientizare a societății mai ales în rândul grupurilor vulnerabile, inclusiv prin educația  adulților și promovarea parteneriatului public-privat, în special cu furnizorii de internet și de telefonie mobilă.

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md