Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   »  Comunitatea antitrafic   »  Noțiuni și termeni de bază

Noțiuni și termeni în domeniul de prevenire și combatere a traficului de ființe umane

  imprimare

Conform legislaţiei naţionale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, se utilizează următoarele noţiuni principale:

1)        trafic de fiinţe umane (trafic de persoane adulte sau trafic de copii) - recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţare cu forţa sau prin folosirea forţei ori a unor alte mijloace de constrîngere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de putere sau de situaţie de vulnerabilitate ori prin darea sau primirea de bani ori de beneficii de orice gen pentru a obţine consimţămîntul unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane, în scopul exploatării acesteia;

2)        exploatare a persoanei - abuz faţă de persoană pentru a obţine un profit, şi anume:

a) obligarea de a executa anumite munci sau de a presta servicii prin recurgere la forţă, ameninţări sau prin alte mijloace de constrîngere, contrar prevederilor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate;
b) ținerea în sclavie, aplicarea anumitor practici similare sclaviei sau recurgerea la alte procedee pentru privarea de libertate;
c) exploatarea sexuală comercială sau necomercială;
d) obligarea la prelevarea de organe sau ţesuturi ori la prelevarea de alte părţi componente ale corpului uman;
e) folosirea femeii în calitate de mamă-surogat ori în scop de reproducere;
f) abuzarea de drepturile copilului în scop de adopţie ilegală;
g) folosirea în conflicte armate sau în formaţiuni militare ilegale;
h) folosirea în activităţi criminale;
i)  obligarea de a practica cerşetoria;
j)  vînzarea către o altă persoană;
k) obligarea de a desfăşura activităţi prin care se încalcă drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

3)        exploatare sexuală comercială - folosirea persoanei prin constrîngere în prostituţie sau în industria pornografică în schimbul mijloacelor financiare sau al altor beneficii patrimoniale;

4)        exploatare sexuală necomercială - folosirea persoanei prin constrîngere, fără un interes material, exprimîndu-se în căsătorie (inclusiv poligamică) sau concubinaj;

5)        copil - persoană care nu a atins vîrsta de 18 ani;

6)        document - paşaport sau buletin de identitate, orice fel de documente de călătorie ale persoanei supuse exploatării;

7)        confiscare a documentelor - deposedare sub orice formă a persoanei supuse exploatării de documentele prevăzute la pct.5);

8)        ţinere în servitute pentru achitarea datoriei - privare a persoanei de libertate, pînă cînd ea sau un terţ va achita datoria stabilită legal sau ilegal;

9)        sclavie - stare sau condiţie a persoanei asupra căreia se exercită unul sau mai multe drepturi ce derivă din dreptul de proprietate;

10)    practici similare sclaviei - stare a persoanei ţinute sau puse în situaţia în care o altă persoană are stăpînire asupra ei sau o impune, prin înşelăciune, prin ameninţare cu forţa, prin violenţă sau prin alte mijloace de constrîngere, să presteze anumite servicii, inclusiv să se angajeze ori să rămînă în raport de concubinaj sau de căsătorie;

11)    stare de vulnerabilitate - stare specială în care se află persoana astfel încît este dispusă să se supună abuzului sau exploatării, în special din cauza:

a) situaţiei precare din punctul de vedere al supravieţuirii sociale;
b) situaţiei condiţionate de vîrstă, sarcină, boală, infirmitate, deficienţă fizică sau mintală;
c)  situaţiei precare şi ilegale de intrare sau de şedere în ţara de tranzit sau de destinaţie;

12)    victimă a traficului de fiinţe umane - persoană fizică constatată ca fiind supusă acţiunilor de trafic indicate la pct. 1);

13)    prezumată victimă a traficului de fiinţe umane - persoană fizică care prezintă anumite semne că ar putea fi victimă a traficului de fiinţe umane, dar nu a fost oficial recunoscută în calitate de victimă sau parte vătămată ori refuză să colaboreze cu autorităţile competente pentru a fi identificată;

14)    traficant de fiinţe umane - persoană care săvîrşeşte acţiunile indicate la pct. 1);

15)    identificare a prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane - proces de stabilire și verificare a identității prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane;

16)    perioadă de reflecţie - interval de timp de 30 de zile, acordat victimei traficului de fiinţe umane pentru ca aceasta să poată să se recupereze, să evite influenţa traficanţilor şi/sau să ia o decizie în cunoştinţă de cauză în privinţa faptului dacă va coopera sau nu cu organele de drept.

 

 

 

 

 
 

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md