Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe

Misiune și obiective

  imprimare

Comitetul naţional este  un organ consultativ al Guvernului. În componenţa Comitetului naţional se includ reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice, inclusiv ai organelor de drept şi organizaţiilor care desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane.

Atribuţiile de bază a Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

Realizează coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, precum şi cooperarea cu autorităţile publice, cu organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale, alte agenţii şi reprezentanţi ai societăţii civile;

Înaintează Guvernului propuneri privind principiile politicii de stat în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi recomandări orientate spre perfecţionarea activităţii de depistare şi lichidare a cauzelor şi condiţiilor care contribuie la apariţia traficului de fiinţe umane şi realizarea activităţilor de trafic de fiinţe umane; 

Monitorizează realizarea acţiunilor prevăzute în Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (în continuare - Planul naţional) şi a prevederilor legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane de către organizaţiile şi instituţiile de stat; 

Colectează şi analizează informaţia despre dimensiunile, starea şi tendinţele traficului de fiinţe umane la nivel naţional; 

Elaborează propuneri de perfecţionare a legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi protecţiei victimelor acestui trafic; 

Organizează campanii de familiarizare a populaţiei cu problemele ce ţin de traficul de fiinţe umane şi pericolul social al acestui fenomen;

Coordonează activitatea Comisiilor teritoriale şi a instituţiilor specializate privitor la realizarea acţiunilor din Planul naţional, precum şi a altor acţiuni de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane;

Controlează realizarea Planului naţional şi executarea legislaţiei de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane de către organizaţiile şi instituţiile de stat, prezintă Guvernului informaţie despre modul de realizare a Planului naţional; 

Evaluează şi monitorizează, periodic, procesul de realizare a Planului naţional şi aduce rezultatele obţinute la cunoştinţă Guvernului şi societăţii civile. 

 
 

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md