Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   »  Comisiile teritoriale   »  Rolul comisiilor teritoriale

Rolul comisiilor teritoriale

  imprimare

Comisia teritorială este un organ consultativ, care are ca sarcină consolidarea eforturilor organelor învestite cu atribuţii în domeniul  combaterii traficului de fiinţe umane din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi stabilirea unor obiective şi măsuri coordonate în vederea prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane. În componenţa comisiei teritoriale,  cu drept de membru, sînt incluşi, de regulă, reprezentanţii organelor desconcentrate ale ministerelor, altor autorităţi administrative centrale învestite cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, ai organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi de prevenire, combatere şi asistenţă a victimelor traficului de fiinţe umane, altor organizaţii, după necesitate

În vederea realizării sarcinilor sale, Comisia teritorială exercită următoarele atribuţii: 

 • organizează campanii de informare, seminare şi întruniri în oraşele şi  satele din unitatea administrativ-teritorială, în scopul informării populaţiei despre consecinţele migraţiei ilegale şi ale traficului de fiinţe umane; 
 • coordonează activitatea de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului; 
 • colaborează cu autorităţile publice locale, organele de drept, organizaţiile neguvernamentale şi reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile, în scopul acordării protecţiei şi asistenţei victimelor traficului, în mod special cu reprezentanţa Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie cu sediul la Chişinău;
  realizează la nivel local activităţi de prevenire a traficului de fiinţe umane, inclusiv de copii, execută acţiunile stabilite în Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane şi în  legislaţia relevantă;
 • monitorizează şi evaluează periodic activităţile de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, realizate de organele statale în teritoriu, informează autorităţile respective, Comitetul naţional şi înaintează propuneri pentru eficientizarea acestor activităţi; 
  acordă asistentă informaţională, organizatorică şi practică organelor de stat implicate în prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi traficului de fiinţe umane; 
 • colaborează cu comisiile similare din alte unităţi teritorial-administrative; 
  implementează programe de instruire privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane pentru persoanele din grupurile vulnerabile şi pentru funcţionarii antrenaţi în aceste activităţi; 
 • acordă asistenţă la elaborarea programelor de cercetare, analiză şi colectare a datelor statistice privind traficul de fiinţe umane;
 • întocmeşte rapoarte semestriale şi anuale, note informative privind activitatea comisiei teritoriale, prezentându-le Comitetului naţional. 
 
 

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md