Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   »  DATE ȘI TENDINȚE   »  Tendinţe în TFU

Tendinţe în TFU

  imprimare

      Domeniul prevenirii şi combaterii fenomenul TFU rămâne pe lista priorităţilor Guvernului Republicii Moldova. Tendinţele şi provocările din domeniu acordă Moldovei statut de ţară de origine, tranzit şi destinaţie. Putem atesta, că în ultimii 10 ani, după ratificarea instrumentelor internaţionale, Guvernul RM, în parteneriate sociale a obţinut rezultate semnificative. Acestea se datorează atenţiei sporite în vederea elaborării şi ulterior armonizării legislaţiei naţionale cu standardele internaţionale în domeniu prin consolidarea cadrului legal, capacităţilor instituţionale în vederea identificării, prevenirii, combaterii fenomenului şi sancţionării nemijlocite a traficanţilor. Actualmente suntem la etapa când în mai mare măsură trebuie sa fie pus accentul pe implementarea eficientă a prevederilor acestor standarde şi să se utilizeze la maximum tehnicile şi instrumentele dezvoltate în beneficiul cetăţenilor.

      Anul 2016 pentru comunitatea antitrafic reprezintă un an de finalizare a Planului naţional de prevenire şi combatere a TFU (2014-2016), cît şi a Strategiei SNR pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. În consecinţă, comunitatea antitrafic urma să întreprindă eforturi în vederea trecerii la un nivel mai strategic de aplicare a standardelor internaţionale. Astfel, pentru a întruni atît Planul de acţiuni cît şi Strategia SNR într-un singur document de politici, a fost elaborată Strategia națională de prevenire și combatere a traficului de ființe umane și Planul de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia (aprobate prin HG nr. 461/2018). Strategia și Planul de acțiuni au fost elaborate în baza recomandărilor raportului GRETA, TiP al Departamentului de Stat SUA şi altor experţi internaţionali, dar şi a rapoartelor naţionale şi a experţilor naţionali, pentru a răspunde necesităţilor beneficiarilor, specialiştilor din domeniul prevenirii şi combaterii TFU, precum şi noilor tendinţe care apar la nivel naţional şi internaţional.

      

 

 

 

 

 
 

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md