Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   »  DATE ȘI TENDINȚE   »  Tendinţe în TFU

Tendinţe în TFU

  imprimare

Domeniul prevenirii şi combaterii fenomenul TFU rămâne pe lista priorităţilor Guvernului Republicii Moldova. Tendinţele şi provocările din domeniu acordă Moldovei statut de ţară de origine, tranzit şi destinaţie. Putem atesta, că în ultimii 10 ani, după ratificarea instrumentelor internaţionale, Guvernul RM, în parteneriate sociale a obţinut rezultate semnificative. Acestea se datorează atenţiei sporite în vederea elaborării şi ulterior armonizării legislaţiei naţionale cu standardele internaţionale în domeniu prin consolidarea cadrului legal, capacităţilor instituţionale în vederea identificării, prevenirii, combaterii fenomenului şi sancţionării nemijlocite a traficanţilor. Actualmente suntem la etapa când în mai mare măsură trebuie sa fie pus accentul pe implementarea eficientă a prevederilor acestor standarde şi să se utilizeze la maximum tehnicile şi instrumentele dezvoltate în beneficiul cetăţenilor.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 461/2018 a fost aprobată Strategia naţională de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023 şi Planul de acțiuni pentru anii 2018-2020. Scopul Strategiei naționale constă în dezvoltarea durabilă a sistemului naţional de prevenire şi combatere a TFU prin prisma paradigmei 4P. Strategia asigură continuitatea politicii de stat privind reformarea relaţiilor de cooperare naţională şi transnaţională între organizaţiile guvernamentale, necomerciale şi interguvernamentale pentru implementarea măsurilor de prevenire şi combatere a TFU, în vederea promovării drepturilor victimelor și prezumatelor victime ale TFU, conform principiilor respectării drepturilor omului şi a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

Principalele tendințe în schimbarea fenomenului TFU în Republica Moldova se caracterizează prin creșterea numărului de cazuri de TFU în scopul exploatării prin muncă atât în cazul victimelor adulte cât și minore, cerșit (în cazul victimelor adulte) și scăderea numărului de cazuri de TFU în scop de exploatare sexuală. În anul 2019 traficul extern prevalează față de traficul intern atât pentru adulți cât și pentru minori, spre deosebire de anii precedenți, în care minorii erau exploatați în mare parte în interiorul țării. Similar anului precedent, Republica Moldova a devenit și țara de destinație a TFU fiind identificate 45 de victime de origină străină (cetățenii Republicii Turcia) exploatați pe teritoriul Republicii Moldova, prin muncă în domeniul construcțiilor. Zona UE se confirmă ca o destinaţie constantă, fiind identificate majoritatea victimelor TFU, preponderent exploatate în scop de muncă. Se atestă o descreștere semnificativă a numărului victimelor TFU identificate în Federația Rusă în comparație cu anii precedenți, iar ca destinație nouă este remarcată SUA, fiind identificată 1 victimă femeie (adultă), traficată în scop de prelevare de celule.

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md