print
CAHUL
 - 

PREŞEDINTELE COMISIEI TERITORIALE

Vladimir CALMÎC - vicepreşedintele raionului pe probleme sociale

tel. 0 299 314 03

SECRETARUL COMISIEI

Lilia RĂILEANU - specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului 

tel. 0 299 31435

MEMBRII COMISIEI

Ruslan ZAMFIROV - procurorul raionului Cahul

Iurie BRICEAG - șeful Inspectoratului de Polţie Cahul

Avram  MICINSCHI -  șeful Direcţiei generale învăţămînt  

                                  - șeful Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei

Eugenia SARSAMAN - șeful Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Xenia OLTEANU - directorul Centrului Maternal Cahul

Zinaida DOMENCO - șeful Centrului prietenos Tinerilor 

Tamara CARAMIC - directorul Centrului NEXUS Cahul

 

Plan acțiuni 2017 CT Cahul

Copyright © 2020 CN CTFU Toate drepturile rezervate.