<![CDATA[Comitetul Naţional pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane]]> http://antitrafic.gov.md/ 07.04.2020 ro http://antitrafic.gov.md/ Copyright (c) 2020 http://antitrafic.gov.md/Studiul calitativ „Copiii în situații de stradă în Republica Moldova" <![CDATA[Studiul calitativ „Copiii în situații de stradă în Republica Moldova" // Ale societații civile / ONG-lor]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=31&id=1057&t=/Rapoarte/Ale-societatii-civile-ONG-lor/Studiul-calitativ-Copiii-in-situatii-de-strada-in-Republica-Moldova/ 14.03.2018 13:24 Raport privind evaluarea sistemului de referire a victimelor traficului din Republica Moldova <![CDATA[Raport privind evaluarea sistemului de referire a victimelor traficului din Republica Moldova // Ale societații civile / ONG-lor]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=31&id=1056&t=/Rapoarte/Ale-societatii-civile-ONG-lor/Raport-privind-evaluarea-sistemului-de-referire-a-victimelor-traficului-din-Republica-Moldova/ 05.03.2018 15:44 Evaluarea independentă ex-post a gradului de implementare a Planului Naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (perioadele 2010-2011 şi 2012-2013) <![CDATA[Evaluarea independentă ex-post a gradului de implementare a Planului Naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (perioadele 2010-2011 şi 2012-2013) // Ale societații civile / ONG-lor]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=31&id=456&t=/Rapoarte/Ale-societatii-civile-ONG-lor/Evaluarea-independenta-ex-post-a-gradului-de-implementare-a-Planului-National-de-prevenire-si-combatere-a-traficului-de-fiinte-umane-perioadele-2010-2011-si-2012-2013/ 16.10.2014 17:06 Studiu privind siguranta copiilor online in Republica Moldova, ediţia a II-a <![CDATA[Studiu privind siguranta copiilor online in Republica Moldova, ediţia a II-a // Ale societații civile / ONG-lor]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=31&id=439&t=/Rapoarte/Ale-societatii-civile-ONG-lor/Studiu-privind-siguranta-copiilor-online-in-Republica-Moldova-editia-a-II-a/ raport]]> 17.09.2014 08:55 Influenţa politicii Republicii Moldova din domeniul contracarării traficului de fiinţe umane asupra drepturilor persoanelor traficate <![CDATA[Influenţa politicii Republicii Moldova din domeniul contracarării traficului de fiinţe umane asupra drepturilor persoanelor traficate // Ale societații civile / ONG-lor]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=31&id=387&t=/Rapoarte/Ale-societatii-civile-ONG-lor/Influenta-politicii-Republicii-Moldova-din-domeniul-contracararii-traficului-de-fiinte-umane-asupra-drepturilor-persoanelor-traficate/ Traficul de fiinţe umane continuă să rămână în prezent o problemă pentru Republica Moldova. În pofida măsurilor care se adoptă la nivel de ţară, fenomenul traficului de fiinţe umane nu a încetat să existe. În anul 2012 în Moldova au ]]> 02.04.2014 10:58 RAPORT DE MONITORIZARE MASS-MEDIA PRIVIND REFLECTAREA FENOMENULUI TRAFICULUI DE PERSOANE, MIGRATIEI ȘI VIOLENTEI ÎN FAMILIE (Septembrie 2010 – august 2012) <![CDATA[RAPORT DE MONITORIZARE MASS-MEDIA PRIVIND REFLECTAREA FENOMENULUI TRAFICULUI DE PERSOANE, MIGRATIEI ȘI VIOLENTEI ÎN FAMILIE (Septembrie 2010 – august 2012) // Ale societații civile / ONG-lor]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=31&id=208&t=/Rapoarte/Ale-societatii-civile-ONG-lor/RAPORT-DE-MONITORIZARE-MASS-MEDIA-PRIVIND-REFLECTAREA-FENOMENULUI-TRAFICULUI-DE-PERSOANE-MIGRATIEI-I-VIOLENTEI-IN-FAMILIE-Septembrie-2010-august-2012/ Prezentul studiu examinează modul în care mass-media din R. Moldova abordează subiecte privind violenţa în familie, migraţia şi traficul de fiinţe umane. Studiul s-a focusat pe următoarele obiective: • De a urmări periodicitatea cu care mass-media abordează subiecte ce ţin de violenţa în familie, migraţie şi traficul de persoane; • De a analiza calitatea şi obiectivitatea articolelor la aceste subiecte; • De a elabora recomandări pentru eliminarea lacunelor profesionale.]]> 13.08.2013 19:04