Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   »  INFORMEAZĂ-TE   »  Sfaturi utile

Sfaturi utile

  Lista instituțiilor medicale, care acordă servicii medicale specializate de profil psihiatric

  Lista organizaţiilor neguvernamentale/internaţionale identificate de MAEIE pentru asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane cetăţeni ai Republicii Moldova

  Lista centrelor de plasament temporar pentru copii

  Terre des Homes "Comunitatea online a profesioniştilor din domeniul protecţiei copilului"

  Sigur Online "Un internet mai sigur pentru copii"

  Ghidul privind cooperarea multidisciplinara impotriva traficului de fiinte umane in contextul exploatarii prin munca /Eng.

  Principii stategice privind afacerile şi drepturile omului

  Aspecte economice privind traficul ilegal de refugiaţi şi migranţi în Europa

  Informaţii cu privire la Programul de master “Psihologia juridică” în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova

  Buletin electronic al Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, Nr 1. 2016

  Buletin electronic al Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, Nr.2, 2016

  Buletin electronic al Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, Nr.3, 2016

  Buletin electronic al Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, Nr.4, 2016

Practicile pozitive de implementare a mecanismului intersectorial de cooperare în mun.Chişinău

      În majoritatea raioanelor ţării sunt dificultăţi în intervenţia promptă atunci când o cere situaţia unui copil, din cauza lipsei/ insuficienței serviciilor de plasament de urgenta al copiilor, precum şi a serviciilor specializate de reabilitare a acestora, dar si din  motiv că autoritățile tutelare nu intervin în afara orelor de program.

      DMPDC a răspuns acestor provocări cu câteva iniţiative care la sigur pot fi preluate ca şi practici bune.
Astfel, la Chişinău a fost creat un mecanism de asigurare 24/24 a măsurilor urgente de protecție a copiilor si anume, activează serviciul pentru intervenţii în regim de urgență, care se implică în evaluarea operativă  a cazurilor suspecte  de abuz asupra copiilor și în aplicarea măsurilor urgente de protecție a acestora în afara orelor de program ale DMPDC. În primul semestru al anului 2016 respectivul serviciu a realizat 32 de intervenții, aplicând măsuri urgente de protecție pentru circa 40 copii. Serviciul pentru intervenţii în regim de urgență poate fi apelat la numărul de telefon 067443350.
Totodată, au fost create două servicii de plasament de urgență pentru diferite categorii de vârstă, unde sunt plasaţi copiii atunci când sunt identificați în stradă sau atunci când sunt luați de la părinți. Copiii până la 13 ani sunt plasați  la serviciul de urgență din cadrul Centrului municipal de plasament și reabilitare pentru copii de vârstă fragedă, iar cei cu vârsta între 13 și 18 ani -  la serviciul de urgență din cadrul Centrului de zi și plasament temporar pentru copii și tineri orfani în perioada post-instituțională "Vatra". Doar în 2016 în respectivele servicii au fost plasați 54 copii.  

      Pentru a eficientiza colaborarea în soluţionarea cazurilor de abuz si neglijare a copiilor între  toate serviciile din subordinea DMPDC, dar și din cadrul primăriilor comunelor municipiului, a fost elaborată în parteneriat cu CNPAC şi cu suportul UNICEF, o instrucțiune metodică detaliată pentru aplicarea mecanismului intersectorial de cooperare. Proiectul instrucțiunii urmează să fie propus spre aprobare  Consiliului  Municipal Chișinău.

      În doi ani de la aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 270 din 08.04.2014 privind aprobarea mecanismului  intersectorial de cooperare, autoritățile tutelare din or. Chișinău au intervenit în 650 cazuri de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului, înregistrând o creștere cu 87 % a cazurilor de abuz față de copii înregistrate, față de anul 2014. Circa 400 copii din municipiu au beneficiat în această perioadă de servicii specializate în cadrul Centrului de asistență psihosocială a copilului și familiei «AMICUL», serviciu  prestat de CNPAC în parteneriat cu DMPDC.

 

40 de profesionişi de la nivel local se vor implica activ în protecţia şi prevenirea abuzului faţă de copii

Anunţ: Conferinţa ştiinţifico-practică "Aspecte psiho-sociale în protecţia copilului şi familiei de violenţă"

  Justiţia pentru Copii, Curs de lecții video "Aspecte generale privind protecția copilului ", Terre des Hommes Moldova

  Cum identificăm un copil victimă a exploatării prin muncă? Terre des Hommes Moldova

  Proiectul „Cooperarea transfrontalieră pentru fortificarea prevenirii delicvenței/crimei juvenile în Moldova" , Terre des Hommes Moldova

  Proiectul „Să facem școala un mediu prietenos pentru copii, inclusiv pentru copiii romi" , Terre des Hommes Moldova

  Lista Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor (CSPT)

  Buletin electronic al Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, Nr.5, 2016

DECLARAȚIE: Organizațiile neguvemamentale din domeniul drepturilor omului și a drepturilor copilului își exprimă profunda indignare față de colaborarea MMPSF cu fundația pivată, Edelweiss în cadrul campaniei Familii Ocrotite

15 septembrie 2016

Chișinău, 15 septembrie 2016/// Noi, semnatarii prezentei declaraţii, organizaţii neguvernamentale din domeniul drepturilor omului și implicit a drepturilor copilului, ne exprimăm profunda indignare faţă de colaborarea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) cu fundația privată Edelweiss în cadrul campaniei Familii Ocrotite.

Campania Familii Ocrotite promovează Serviciul public Telefonul Copilului (116111), finanțat din bugetul de stat, ca fiind un serviciu privat al fundației respective. MMPSF este proprietarul și administratorul Telefonului Copilului, dar în comunicarea despre campanie această instituție nu apare. MMPSF a amânat promovarea Telefonului Copilului în repetate rânduri din cauza lipsei resurselor, astfel că Serviciul a fost promovat de către mai multe ONG-uri din domeniul protecției copilului prin activităţile, materialele și comunicarea lor pe segmentul dat. Modalitatea prin care este prezentat Telefonul Copilului în această campanie creează riscul ca toți cei care au promovat şi vor promova în continuare acest Serviciu public să fie asociați cu fundația respectivă. Lipsa resurselor financiare proprii nu poate fi motiv pentru exploatarea subiectului de către organizaţii private, în cazul dat a fundaţiei Edelweiss.

Alegerea perioadei electorale pentru desfăşurarea campaniei nu este deloc întâmplătoare. În acest sens, asocierea Telefonului Copilului cu imaginea fundației respective, care este implicată politic, este inadmisibilă, în detrimentul interesului superior al copilului și ridică semnale alarmante despre politica MMPSF privind dezvoltarea Serviciului dat.

Suntem de asemenea revoltaţi de neprofesionalismul autorilor campaniei în abordarea drepturilor copilului. Noţiunile cu care operează autorii campaniei sunt utilizate eronat (violența în familie, abuzul împotriva copilului, familii protejate), astfel că mesajele transmise distorsionează esența conceptelor care au stat la baza acțiunilor prevăzute de planurile de acțiuni și strategiile aprobate de Guvern pe aceste domenii şi confuză publicul. În acest sens, sunt sfidate eforturile întreprinse în domeniu de autorităţile statului și societatea civilă în ultimii 20 de ani. Este inadmisibil ca o instituţie de stat, cu mandat în domeniul protecţiei copilului, să admită implicarea în astfel de campanii şi pune la îndoială capacitatea MMPSF de a integra interesul superior al copilului în acţiunile sale.

Facem apel către toate autoritățile, inclusiv către cele cu competențe în domeniul protecției copilului și partenerii de dezvoltare să reacționeze și să evalueze propriile acțiuni din perspectiva interesului superior al copilului. În mod special solicităm:

-      MMPSF să retragă informaţia despre Telefonul Copilului din toate materialele campaniei Familii Ocrotite şi să asigure ca produsele și conţinutul oricăror campanii care promovează serviciile publice să reflecte adecvat principiile și drepturile copilului;

-      Avocatului Copilului să ia o atitudine vizavi de modul în care o fundaţie privată foloseşte serviciile publice în interesul de auto-promovare; să monitorizeze acțiunile autorităților din perspectiva interesului superior al copilului;

-      Cancelariei de Stat să se autosesizeze și să comunice cu autoritățile responsabile pentru a nu admite utilizarea serviciilor publice în interesul fundațiilor private; să monitorizeze colaborarea între MMPSF și fundația respectivă, inclusiv aspectele legale ale acestei colaborări în cadrul campaniei Familii Ocrotite.

Organizaţii semnatare:

 1. Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC)
 2. Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC)
 3. Asociația Obștească AVE Copiii
 4. Centrul de Resurse Juridice din Moldova
 5. Centrul de Drept al Femeilor
 6. Centrul International pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada"
 7. Centrul de zi „Speranţa"
 8. Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei
 9. ONG Viitorul
 10. AO Generația Mea
 11. AO ASCHF Peresecina
 12. AO Junact
 13. AO Alter-Ego
 14. AO "Asociația Psihologilor Tighina"
 15. Transparency International, Moldova
 16. Asociația Presei Independente
 17. Terra - 1530
 18. A.O. Bios
 19. A.O. EcoContact
 20. Promo - LEX
 21. Institutul de Politici Publice
 22. Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate PAS
 23. Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova
 24. Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă(AFPMDD)
 25. Uniunea organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova

 

CNPAC

NPAC

  Să luptăm cu traficul de fiinţe umane în echipă multifuncțională unită la Ştefan-Vodă

  Buletin electronic al Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, 2016

Practicile bune de examinare în procedură penală a cazurilor de violenţă asupra copiilor din Bălţi şi Orhei au fost evaluate în vederea replicării acestora la scară națională

Bune practici în protecţia copilului şi familiei de violenţă

Fii eroul unui copil!
Dragi prieteni, donînd de la 1 euro, puteți contribui la reabilitarea copiilor abuzați din R.Moldova. Puteți dona AICI.
Vă mulțumim pentru încredere și susținere!

 

  Identificare pro-activă şi asistenţă pentru victimele traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă în Olanda, Marea Britanie şi România

  Răspunsul justiţiei penale la fenomenul traficul de persoane: ghidul practicianului ASEAN Partea I

   Buletin electronic al Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, Nr.6, 2016

Buletin electronic din data de 03.11.2016

Sursa: CNPAC

   Buletin electronic al Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, Nr.1, 2017

Buletin electronic din data de 31.01.2017

Sursa: CNPAC

 

  Proiectul Planului activităţilor de informare şi sensibilizare a populaţiei privind prevenirea şi combaterea TFU propuse pentru realizare în colaborare cu bibliotecile municipiului Chişinău în anul 2017

  Platforma organizaţiilor active în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova

  Graficele de serviciu ale avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat

  Raport privind evaluarea sistemului de referire a victimelor traficului din Republica Moldova

  Ghid de principii deontologice în documentarea și scrierea subiectelor despre traficul de ființe umane și violența în familie

Ghidul de principii deontologice în documentarea și scrierea subiectelor despre traficul de ființe umane și violența în familie, a fost elaborat în baza principiilor deontologice universale pentru mass-media, aprobate de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Fondul ONU pentru Populaţie şi UNICEF, Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova, experiența Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova.  Concluziile și recomandările din acest ghid reflectă opinia autorului.

  Studiul calitativ „Copiii în situații de stradă în Republica Moldova"

  Ordinul Agenției Servicii Publice nr. 570 din 10.09.2018 cu privire la desemnarea specialiștilor pentru asigurarea prestării serviciilor de stare civilă și de eliberare a actelor de identitate victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md