Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   »  Transparența » STRATEGIA DE COMUNICARE a Secretariatului permanent cu actorii din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de ființe umane

STRATEGIA DE COMUNICARE a Secretariatului permanent cu actorii din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de ființe umane

  imprimare
19.03.2014   140914 Accesări  

Traficul de ființe umane (în continuare TFU) continuă să rămînă un fenomen și o problemă complexă ce beneficiază de o atenție specială din partea autorităților statului. Împotriva fenomenului respectiv sînt angrenate numeroase instituții publice de prim rang, dar și organizații internaționale și organizații ale societății civile. Implementarea agendei naționale antitrafic, cuprinsă în ”Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane 2012-2013, prevede o foarte bună coordonare între toți actorii din domeniul prevenirii și combaterii TFU. Rolul de coordonare revine Comitetului național  pentru combaterea traficului de ființe umane și Secretariatului său permanent. În contextul dat necesitatea unei comunicări sistematice și instituționale în cadrul comunității antitrafic a devenit un imperativ, fapt ce rezultă din diverse rapoarte naționale și internaționale, din sarcinile incluse în PNA și din analiza contextului comunicațional al comunității antitrafic

Strategia de comunicare a Secretariatului permanent cu actorii din domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane (în continuare ”Strategia”) are menirea să asigure în primul rînd un mecanism adecvat de comunicare a SP cu actorii antitrafic. De asemenea, Strategia va crea si un cadru favorabil de comunicare între actorii din domeniul combaterii TFU, contribuind astfel la o mai bună implementare a agendei antitrafic și a politicii naţionale antitrafic. La fel, Strategia urmează să contribuie la o mai bună informare și educare a populației în ceea ce privește pericolele și consecințele TFU și să asigure o vizibilitate sporită în societate a eforturilor depuse de Guvern și de întreaga CA în prevenirea și combaterea fenomenului TFU.

    

Analiza contextului comunicațional a condus la identificarea a trei probleme prioritare pe a căror soluționare se axează Strategia dată, și anume:

·      Asigurarea comunicării SP cu actorii antitrafic prin instrumente tradiționale și specifice de comunicare și a comunicării în ansamblu între actorii antitrafic;

·      Consolidarea cooperării între SP şi presă;

·      Contribuirea, prin aceleași instrumente de comunicare, la o mai bună informare si educare a categoriilor de public vulnerabile la amenințările fenomenului TFU.

Strategia include scopul, obiectivele menite să asigure atingerea respectivului scop, grupurile-țintă spre care se orientează, modalitățile de realizare a obiectivelor, instrumentele de comunicare, planul de acțiuni cu termene de implementare și buget estimativ, mecanisme de monitorizare și evaluare, identitatea vizuală instituțională.

Instrumentele și activitățile de comunicare din Strategie iau în calcul resursele umane și financiare disponibile, capacitatea de implementare a Strategiei de către SP, precum și parteneriatele, responsabilitățile și implicarea actorilor antitrafic în asigurarea unei comunicări eficiente în cadrul CA în baza Strategiei și a instrumentelor propuse.

 

Strategia de comunicare

Planul de acțiuni

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md