Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   Â»  Presa   Â»  Åžtiri ÅŸi Evenimente » ConferinÅ£a Regională, "Zece ani a ConvenÈ›iei Consiliului Europei privind Lupta ÃŽmpotriva Traficului de FiinÈ›e Umane: Rezultate È™i perspective din Europa de Est (Belarus, Moldova È™i Ucraina)"

Conferinţa Regională, "Zece ani a Convenției Consiliului Europei privind Lupta Împotriva Traficului de Ființe Umane: Rezultate și perspective din Europa de Est (Belarus, Moldova și Ucraina)"

  imprimare
28.09.2015   4145 Accesări  

      OrganizaÈ›ia InternaÈ›ională pentru MigraÈ›ie (OIM), Misiunea din Moldova È™i Guvernul Republicii Moldova avem onoarea de a anunÅ£a începutul ConferinÈ›ei Regionale "Zece ani a ConvenÈ›iei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinÈ›e umane: Rezultate È™i perspective în Europa de Est (Belarus, Moldova È™i Ucraina)".

      Evenimentul va avea loc în incinta hotelului Codru, ChiÅŸinău, la 29-30 Septembrie 2015. ConferinÈ›a este organizată în cadrul Programului împotriva traficului în fiinÈ›e umane în Europa de Est, finanÈ›at de către Ministerul Regal al Afacerilor Externe al Norvegiei È™i co-finanÅ£at de Departamentul de Stat al S.U.A în cadrul proiectului "Consolidarea reacÈ›iei justiÈ›iei penale la traficul de fiinÈ›e umane, garantând asistență juridică victimelor È™i potenÈ›ialelor victime È™i prevenirea violenÈ›ei domestice È™i a infracÈ›iunilor motivate de ură în Moldova".

      OIM Moldova în parteneriat cu Comitetul NaÈ›ional pentru Combaterea Traficului de FiinÈ›e Umane a Republicii Moldova organizează ConferinÈ›a Regională, care urmează să reunească participanÈ›i (agenÈ›ii guvernamentale È™i organizaÈ›ii non-guvernamentale) din Moldova, Ucraina È™i Belarus, dar È™i reprezentanÈ›i ai Consiliului Europei, ComisieiEuropene È™i a ONG-urilor internaÈ›ionale.

      Evenimentul este consacrat ConvenÈ›ieiEuropeane privind Lupta împotriva Traficului de FiinÈ›e Umane, care a fost deschisă spre semnare la 16 mai 2005 la VarÈ™ovia È™i de atunci a fost ratificată de 43 de țări, inclusiv È™i de către Moldova (la 19 mai 2006), Ucraina (la 29 noiembrie 2010) È™i Belarus (semnat la 26 noiembrie 2013, astfel devenind primul stat non-membru ce s-a alăturat acestui tratat, ratificat la data de 1 martie 2014).

      Cu toate diferenÈ›ele temporale privind aderarea la ConvenÈ›ie, toate cele trei țări s-au angajat să construiască un sistem anti-trafic comprehensiv È™i eficient, bazat pe respectarea drepturiloromului: cadrele juridic È™i instituÈ›ional urmau să fie aduse în conformitate cu cerinÈ›ele ConvenÈ›iei; serviciile de asistență È™i protecÈ›ie trebuiau oferite prin intermediul Mecanismelor NaÈ›ionale de Referire; diverse modele de parteneriat urmau a fi pilotate È™i avansate.

      În acelaÈ™i timp, guvernele se confruntă cu o multitudine de dificultăți în efortul lor de a transpune standardele ConvenÈ›iei în practică. În timp ce traficul de fiinÈ›e umane este incriminat în toate cele trei țări, fiind perceput ca È™i un domeniu prioritar de către organele de drept, grupările criminale continuă să extragă profituri enorme din exploatarea celor mai vulnerabile persoane, evitând răspunderea penală. Dificultățile economice È™i financiare au drept consecință finanÈ›area insuficientă de către guverne a serviciilor destinate victimelor È™i a activităților anti-trafic în general. Instabilitatea politică È™i conflictele militare (în special cel din Ucraina, care generează o creÈ™tere continuă a numărului de persoane strămutate intern în Ucraina) accentuează în continuare problemele existente È™i reprezintă provocări suplimentare pentru combaterea traficului de fiinÈ›e umane. În acelaÈ™i timp, birocraÈ›ia È™i corupÈ›ia impun dificultăți suplimentare în eforturile depuse de către instituÅ£iile anti-trafic la toate nivelurile È™i împiedica punerea în aplicare a prevederilor legale. Victimele adesea nu au acces la justiÈ›ie sau la remediieficiente, inclusiv la despăgubiri pentru daunele suferite. 

      ConferinÈ›a are ca scop să întrunească reprezentanÈ›i ai instituÈ›iilor guvernamentale de profil, a societății civile È™i experÈ›i internaÈ›ionali în domeniu, pentru a discuta realizările È™i dificultățile determinate de implementarea ConvenÈ›iei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinÈ›e umane, cu un accent special pe impactul acesteiaîn domeniul respectării drepturilor omului în statele respective. În cadrul ConferinÈ›ei vor fi abordate ÅŸi următoarele aspecte: mecanismele naÈ›ionale în domeniul combaterii traficului de fiinÈ›e umane, protecÈ›ia eficientă a drepturilor victimeitraficului de fiinÈ›e umane, inclusiv a accesului la justiÈ›ie, È™i rolul ONG-urilor în acest domeniu.

 

Sursa: OIM Moldova, Media

 

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md