Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   Â»  Presa   Â»  Åžtiri ÅŸi Evenimente » Concluziile ConferinÅ£ei Regionale „Zece ani a ConvenÈ›iei Consiliului Europei privind Lupta ÃŽmpotriva Traficului de FiinÈ›e Umane: Rezultate È™i perspective din Europa de Est (Belarus, Moldova È™i Ucraina)”

Concluziile Conferinţei Regionale „Zece ani a Convenției Consiliului Europei privind Lupta Împotriva Traficului de Ființe Umane: Rezultate și perspective din Europa de Est (Belarus, Moldova și Ucraina)”

  imprimare
05.10.2015   5088 Accesări  

      OrganizaÈ›ia InternaÈ›ională pentru MigraÈ›ie (OIM), Misiunea din Moldova È™i Guvernul Republicii Moldova are onoarea de a anunÅ£a încheirea ConferinÈ›ei Regionale"Zece ani a ConvenÈ›iei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinÈ›e umane: Rezultate È™i perspective în Europa de Est (Belarus, Moldova È™i Ucraina)".

      Evenimentul a avut loc în incinta hotelului Codru, ChiÅŸinău, la 29-30 Septembrie 2015. ConferinÈ›a a fost organizată în cadrul Programului împotriva traficului în fiinÈ›e umane în Europa de Est, finanÈ›at de către Ministerul Regal al Afacerilor Externe al Norvegiei ÅŸi co-finanÅ£at de Departamentul de Stat al S.U.A în cadrul proiectului "Consolidarea reacÈ›iei justiÈ›iei penale la traficul de fiinÈ›e umane, garantând asistenţă juridică victimelor ÅŸi potenÈ›ialelor victime ÅŸi prevenirea violenÅ£ei domestice ÅŸi a infracÈ›iunilor motivate de ură în Moldova".

     OIM Moldova în parteneriat cu Comitetul NaÈ›ional pentru Combaterea Traficului de FiinÈ›e Umane a Republicii Moldova organizează ConferinÈ›a Regională, care a întrunit participanÈ›i (agenÈ›ii guvernamentale È™i organizaÈ›ii non-guvernamentale) din Moldova, Ucraina ÅŸi Belarus, dar ÅŸi reprezentanÅ£i ai Consiliului Europei, Comisiei Europene ÅŸi a ONG-urilor internaÅ£ionale.

     Evenimentul a fost consacrat ConvenÈ›iei Europene privind Lupta împotriva Traficului de FiinÈ›e Umane, care a fost deschisă spre semnare la 16 mai 2005 la VarÈ™ovia ÅŸi de atunci a fost ratificată de 43 de ţări, inclusiv ÅŸi de către Moldova (la 19 mai 2006), Ucraina (la 29 noiembrie 2010) ÅŸi Belarus (semnat la 26 noiembrie 2013, astfel devenind primul stat non-membru ce s-a alăturat acestui tratat, ratificat la data de 1 martie 2014).

     ConferinÈ›a a avut drept scop să întrunească reprezentanÈ›i ai instituÅ£iilor guvernamentale de profil, a societății civile ÅŸi experÅ£i internaÅ£ionali în domeniu, pentru a discuta realizările ÅŸi dificultăţile determinate de implementarea ConvenÈ›iei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinÈ›e umane, cu un accent special pe impactul acesteia în domeniul respectării drepturilor omului în statele respective. În cadrul ConferinÈ›ei au fost abordate ÅŸi următoarele aspecte: mecanismele naÈ›ionale în domeniul combaterii traficului de fiinÈ›e umane, protecÈ›ia eficientă a drepturilor victimei traficului de fiinÅ£e umane, inclusiv a accesului la justiÈ›ie, ÅŸi rolul ONG-urilor în acest domeniu.

    ConferinÅ£a a început prin comunicarea cuvintelor de deschidere ale înalÅ£ilor oaspeÅ£i: Dna Daniela Cujbă, vorbind în numele PreÅŸedintelui Comitetului NaÈ›ional pentru Combaterea Traficului de FiinÈ›e Umane, Domnul Mircea Buga - Ministrul Muncii, ProtecÅ£iei Sociale ÅŸi Familiei, Domnul Antonio Polosa - Åžeful Misiunii OIM în Moldova, precum ÅŸi în calitate de reprezentant al Ambasadei Regale a Norvegiei - Herman Baskar, dar ÅŸi ambasadorul SUA în Republica Moldova, ExcelenÅ£a sa James D. Pettit. Fiecare dintre ei a subliniat necesitatea de consolidare continuă a eforturilor comune în lupta cu fenomenul traficului de fiinÅ£e umane. Mai mult, ei au subliniat atât succesele obÈ›inute în timpul perioadei de existență a ConvenÈ›iei, precum ÅŸi a noilor provocări - numărul aproape constant al victimelor, obligaÅ£ia de a trata victima cu demnitate ÅŸi precauÈ›ie, precum ÅŸi necesitatea de a continua oferirea sprijinului ÅŸi asistenÈ›ei pentru cei care au devenit victime ale traficului de persoane, precum ÅŸi a asigura că cei care sunt vulnerabili nu vor cădea în mâinile traficanÅ£ilor.

    Evenimentul a adus diverse perspective asupra fenomenului traficului de fiinÅ£e umane, modul în care ar cel din urmă trebuie să fie combătut, precum ÅŸi experienÅ£ele din Moldova, Ucraina ÅŸi Belarus, modul în care ele fac faţă diferitor aspecte ale TFU. În plus, au fost discutate aspectele practice ÅŸi teoretice ale parteneriatului între diverse părÅ£i interesate, unde reprezentanÈ›ii Serbiei, România, Republica Cehă ÅŸi ai altor ţări, au împărtăşit ÅŸi discutat cele mai bune practici ale statelor membre ale ConvenÈ›iei cu privire la mecanismele naÈ›ionale de monitorizare a activităţii instituÈ›iilor de stat ÅŸi implementarea cerinÈ›elor legislaÅ£iei naÈ›ionale.

    ParticipanÈ›ii au împărtășit opiniile lor asupra aspectelor structurale problematice privind protecÈ›ia oferită de legislaÈ›iile naÈ›ionale ale statelor menÈ›ionate pentru victimele traficului de fiinÈ›e umane ÅŸi cele mai bune practici în ceea ce priveÅŸte dreptul de acces la justiÅ£ie. ParticipanÈ›ii au discutat despre evoluÈ›ia politicilor naÈ›ionale ÅŸi prevederile legale prin prisma evoluÅ£iilor sociale, politice ÅŸi economice în regiune, printre altele ÅŸi conflictul din estul Ucrainei ÅŸi relevanÅ£a acestuia pentru lupta împotriva traficului de fiinÅ£e umane. Au fost discutate protecÈ›ia victimelor în contextul protecÈ›iei martorilor, protecÈ›ia datelor cu caracter privat ÅŸi necesitatea asigurării securităţii sporite pentru victime ÅŸi martori în cadrul ÅŸi în afara procesului penal

     Recunoscând importanÅ£a deosebită a ONG-urilor în rândul altor părÅ£i interesate în combaterea fenomenului traficului de fiinÈ›e umane, reprezentanÈ›i ai ONG-urilor diriguitoare în domeniul anti-trafic au discutat principiile de cooperare a ONG-urilor cu organele de stat, modelele de cooperare, precum ÅŸi evoluÅ£ia principiilor de cooperare. În lumina politicilor UE ÅŸi a cadrului legal ÅŸi a recomandărilor GRETA, participanÈ›ii au subliniat problemele curente, dar au ÅŸi discutat căile de înlăturare ale acestora.

     Cu toate diferenÅ£ele temporale privind aderarea la ConvenÈ›ie, toate cele trei ţări s-au angajat să construiască un sistem anti-trafic comprehensiv ÅŸi eficient, bazat pe respectarea drepturilor omului: cadrele juridic ÅŸi instituÅ£ional urmau să fie aduse în conformitate cu cerinÅ£ele ConvenÈ›iei; serviciile de asistenţă ÅŸi protecÈ›ie trebuiau oferite prin intermediul Mecanismelor NaÈ›ionale de Referire; diverse modele de parteneriat urmau a fi pilotate ÅŸi avansate.

      În acelaÈ™i timp, guvernele se confruntă cu o multitudine de dificultăți în efortul lor de a transpune standardele ConvenÈ›iei în practică. În timp ce traficul de fiinÈ›e umane este incriminat în toate cele trei ţări, fiind perceput ca ÅŸi un domeniu prioritar de către organele de drept, grupările criminale continuă să extragă profituri enorme din exploatarea celor mai vulnerabile persoane, evitând răspunderea penală. Dificultăţile economice ÅŸi financiare au drept consecinţă finanÈ›area insuficientă de către guverne a serviciilor destinate victimelor ÅŸi a activităților anti-trafic în general. Instabilitatea politică ÅŸi conflictele militare (în special cel din Ucraina, care generează o creÅŸtere continuă a numărului de persoane strămutate intern în Ucraina) accentuează în continuare problemele existente ÅŸi reprezintă provocări suplimentare pentru combaterea traficului de fiinÈ›e umane. Totodată. birocraÅ£ia È™i corupÈ›ia impun dificultăți suplimentare în eforturile depuse de către instituÅ£iile anti-trafic la toate nivelurile ÅŸi împiedica punerea în aplicare a prevederilor legale. Victimele adesea nu au acces la justiÅ£ie sau la remedii eficiente, inclusiv la despăgubiri pentru daunele suferite. 

      Cu toate acestea, necesitatea avansării stării de fapt în privinÅ£a TFU e recunoscută atât de către oficiali, cît ÅŸi de ONG-rui, în timp ce reprezentanÅ£ii guvernelor tind să fie dispuÅŸi să se angajeze într-un dialog constructiv. Cele două tabere au tendinÈ›a de a avea opinii opuse cu privire la multe probleme, acest fapt declanÈ™ând necesitatea formării unor noi forumuri de discuÈ›ii.

Pentru a afla mai multe detalii despre Conferinţă vă rugăm să accesaţi: Report_Conference_29_September_Ro.pdf

 

 

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md