Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   Â»  Presa   Â»  Åžtiri ÅŸi Evenimente » Lansarea Campaniei naÅ£ionale "Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinÅ£e umane" cu genericul „10 ani a ConvenÅ£iei Consiliului Europei privind Lupta ÃŽmpotriva Traficului de FiinÅ£e Umane"

Lansarea Campaniei naţionale "Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane" cu genericul „10 ani a Convenţiei Consiliului Europei privind Lupta Împotriva Traficului de Fiinţe Umane"

  imprimare
15.10.2015   3602 Accesări  

      Azi, 15 octombrie 2015, ora 10.00, în incinta Ministerului Muncii, ProtecÅ£iei Sociale ÅŸi Familiei, (str. Vasile Alecsandri, nr. 1,  sala de ÅŸedinÅ£e, et. IV) a fost lansată Campania naÅ£ională "Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinÅ£e umane" (în continuare TFU) cu genericul „10 ani a ConvenÅ£iei Consiliului Europei privind Lupta Împotriva Traficului de FiinÅ£e Umane", desfăşurată în Republica Moldova pentru al IV-lea an consecutiv - în contextul marcării zilei de 18 octombrie - Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de fiinÅ£e umane.

      În cadrul evenimentului au participat Nighina Azizov, Viceministru al muncii, protecÅ£iei sociale ÅŸi familiei, Eduard Bulat, Åžef al SecÅ£iei combaterea  traficului de fiinÅ£e umane, Procuratura Generală a Republicii Moldova, Maria Gratchew, Coordonator al programului antitrafic ÅŸi gender, Misiunea OSCE în Moldova ÅŸi Ana Revenco, PreÅŸedintele Centrului InternaÅ£ional "La Strada", care au oferit mesaje conform competenÅ£elor instituÅ£ionale reprezentanÅ£ilor mass-media prezenÅ£i cu această ocazie.

      Ca parte semnatară a ConvenÅ£iei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinÅ£e umane (2006), Republica Moldova ÅŸi-a asumat angajamentul de a promova o politică consecventă, în conformitate cu prevederile  documentelor de politici ale statului (Planul NaÅ£ional de prevenire ÅŸi combatere a traficului de fiinÅ£e umane (TFU) ÅŸi Strategia Sistemului naÅ£ional de referire pentru protecÅ£ia ÅŸi asistenÅ£a victimelor ÅŸi potenÅ£ialelor victime ale traficului de fiinÅ£e umane (Strategia SNR), menită să răspundă tendinÅ£elor fenomenului, fiind susÅ£inută ÅŸi de comunitatea internaÅ£ională, societatea civilă în acest proces. În luna mai curent, Guvernul Republicii Moldova a găzduit misiunea de evaluare a experÅ£ilor GRETA, runda II, care au evaluat gradul de implementare a ConvenÅ£iei CoE în domeniul vizat. Raportul preliminar de evaluare va fi expediat Guvernului pentru examinare în luna noiembrie 2015.

      În perioada 15-21 octombrie curent în cadrul Campaniei naÅ£ionale vor fi organizate o serie de evenimente, menite să informeze ÅŸi să sensibilizeze societatea despre riscurile ÅŸi consecinÅ£ele traficului de fiinÅ£e umane prin abordarea aspectelor ce Å£in de: mecanismele naÅ£ionale legale ÅŸi instituÅ£ionale în domeniul combaterii TFU, protecÅ£ia eficientă a drepturilor victimei TFU, inclusiv a accesului la justiÅ£ie ÅŸi rolul ONG-urilor în acest domeniu.

      Mai jos menÅ£ionăm unele dintre acestea:

- Prezentarea Raportului de analiza strategică „Monitorizarea situaÅ£iei privind traficul de fiinÅ£e umane - analiza stării ÅŸi dinamicii infracÅ£ionale pentru anul 2014";

- ExpoziÅ£ia de artă privind marcarea Zilei Europene Antitrafic la ChiÅŸinău, BălÅ£i ÅŸi Cahul, în cadrul căreia tineri din întreaga Å£ară vor prezenta obiecte de artă reflectând problematica TFU;

- Prelegeri publice cu studenţii facultăţilor de drept şi de relaţii internaţionale a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova şi tineri din licee, voluntari din domeniu ş.a.

      Inclusiv, Campania îÅŸi va desfăşura activităţile pe întreg teritoriul ţării, prin intermediul Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU, care vor realiza activităţi publice ÅŸi de sensibilizare, distribuirea materialelor cum ar fi: pliantul „Realitatea poate fi alta", pliantul informativ cu liniile fierbinÅ£i ale comunităţii antitrafic, pliantul  „Traficul de fiinÅ£e umane: mit sau realitate", vizionarea/ rularea spoturilor video bazate pe mărturiile victimelor TFU,  violenÅ£ei în familie ÅŸi a formelor de exploatare. Matricea activităţilor Campaniei poate fi accesată pe pagina: http://antitrafic.gov.md/public/files/Matricea_activitatilor_15-21_octombrie_2015_2.pdf

      De asemenea, la eveniment au participat specialiÅŸtii instituÅ£iilor autorităţilor publice centrale ÅŸi partenerii de implementare a politicii naÅ£ionale de prevenire ÅŸi combatere a traficului de fiinÅ£e umane în Republica Moldova.

      Eduard Bulat, Åžef al SecÅ£iei combaterea  TFU din cadrul Procuraturii Generale a declarat: „Combaterea TFU rămâne pentru organele de drept una din priorităţi în activitate, dar succesul în acest domeniu poate fi obÅ£inut numai cu participarea întregii societăţi. În acest sens, evenimentul de astăzi de lansare a „Săptămînii Antitrafic" are ca scop sensibilizarea cetăţenilor despre pericolele care le prezintă fenomenul TFU, inclusiv ÅŸi a celei mai grave manifestări a acestuia - traficul de copii. 

      Astfel, Codul penal, pentru a proteja libertatea persoanelor ÅŸi reflectând intoleranÅ£a faţă de cazurile de tratare a acestora ca marfă, incriminează faptele de trafic de copii ÅŸi TFU ca infracÅ£iuni, deosebit ÅŸi excepÅ£ional de grave, stabilind pedepse care includ privaÅ£iune de libertate ÅŸi chiar detenÅ£iune pe viaţă.

      Legea de procedură penală de asemenea include prevederi menite de a proteja victimele TFU, fiind prevăzute condiÅ£ii speciale de audiere a acestora, statut special în cadrul procesului penal, precum ÅŸi clauza de nepedepsire a victimelor pentru faptele comise în legătură cu această calitate.  În afară de aceasta cadrul legislativ a fost completat cu mai multe acte normative care stabilesc modul de asistenţă (medicală, socială ÅŸi juridică) ÅŸi protecÅ£ie a victimelor TFU".

      De asemenea, a reiterat faptul că: „În perioada acestor 10 ani, în Republica Moldova a fost creat  un cadru instituÅ£ional eficient pentru punerea în aplicare a acestor norme juridice. Acesta cuprinde, atât instituÅ£ii care au atribuÅ£ii de contracarare a cazurilor de TFU, cît ÅŸi instituÅ£ii cu atribuÅ£ii de asistare ÅŸi protecÅ£ie a victimelor. De asemenea, în perioada de referinţă instituÅ£iile publice au stabilit o conlucrare durabilă ÅŸi eficientă cu ONG-rile ÅŸi organizaÅ£iile internaÅ£ionale de profil, astfel fiind asigurată o mai bună asistare a victimelor, precum ÅŸi o înaltă pregătire profesională a reprezentanÅ£ilor organelor de drept. Sunt ÅŸi aspecte care necesită îmbunătăţiri cum ar fi sporirea calităţii asistenÅ£ei acordate victimelor, eficientizarea cooperării internaÅ£ionale la investigarea cazurilor de TFU". 

      Referitor la activitatea organelor de drept în perioada de referinţă, dl procuror a menÅ£ionat cazuri cum a fost deconspirarea activităţii unui grup de infractori care exploatau copii în prostituÅ£ie, acordând servicii de sex-turism. În alte cazuri a fost contracarată activitatea mai multor grupări criminale care exploatau femei în prostituÅ£ie pe teritoriul FederaÅ£iei Ruse, a Greciei, Turciei ÅŸi Emiratelor Arabe Unite etc. De asemenea au fost identificate mai multe cazuri de exploatare a persoanelor în cerÅŸit sau muncă forÅ£ată. Aria acestor cazuri fiind extinsă începînd cu Republica Moldova, Ucraina, FederaÅ£ia Rusă ÅŸi Thailanda.

      Prezentă la eveniment,  Maria Gratschew, Coordonator al programului antitrafic ÅŸi gender, Misiunea OSCE în Moldova a afirmat faptul că, în ultimii 10 ani, deÅŸi au fost provocări ÅŸi obstacole, Republica Moldova a înregistrat progrese remarcabile în lupta contra TFU. Realizările se referă în primul rând la stabilirea ÅŸi funcÈ›ionarea unor instituÅ£ii abilitate în acest sens, cum ar fi Secretariatul Permanent al CNCTFU, Centrul pentru combaterea traficului de persoane, Centrul pentru combaterea crimelor informatice, care prin activitatea lor cotidiană se dedică luptei împotriva fenomenului de TFU. Centrul pentru combaterea traficului de persoane, prin abordarea multidimensională pe care o aplică în investigarea cazurilor de TFU,  este considerat a fi un exemplu de bune practici în regiune. La fel trebuie menÅ£ionat ÅŸi implicarea activă a societăţii civile, entuziasmul cu care reprezentanÅ£ii ei participă la implementarea iniÅ£iativelor în domeniul anti-trafic. În Republica Moldova există un potenÅ£ial uman destul de calificat, atât în cadrul instituÅ£iilor guvernamentale, cît ÅŸi în societatea civilă, care contribuie enorm la implementarea cu succes a politicilor în domeniu. Important este că toate resursele alocate pentru această cauză să fie gestionate eficient ÅŸi direcÅ£ionate acolo unde pot face diferenÅ£a. Misiunea OSCE în Republica Moldova susÅ£ine atât eforturile structurilor de stat, cît ÅŸi a reprezentanÅ£ilor societăţii civile în domeniul prevenirii ÅŸi combaterii acestui flagel, prin acÅ£iuni de consolidarea a capacităţilor actorilor din domeniu precum ÅŸi prin susÅ£inerea dialogului continuu între donatori, ONG-uri ÅŸi structuri de stat. 

     Conform datelor statistice a Procuraturii Generale, în perioada anilor 2010 - 9 luni 2015  organele de drept au depistat 814 cazuri de trafic de fiinÅ£e umane ÅŸi 139 de cazuri de trafic de copii. În aceiaÅŸi perioadă au fost pronunÅ£ate 138 de sentinÅ£e de condamnare pentru comiterea traficului de fiinÅ£e umane ÅŸi 29 de sentinÅ£e pentru comiterea traficului de copii, pedepsele constituind privarea de libertate pe termene de la 7 la 23 ani.

      Campania naÅ£ională a fost organizată ÅŸi va fi coordonată de către Secretariatul permanent al Comitetului naÅ£ional pentru combaterea traficului de fiinÅ£e umane, desfăşurată în parteneriate cu instituÅ£iile autorităţilor publice centrale ÅŸi locale, organizaÅ£iile neguvernamentale ÅŸi internaÅ£ionale din Republica Moldova.

      

Pentru informaÅ£ii suplimentare persoane de contact: 

 Ala Vechiu, telefon: 0 22 250 257, e-mail: ala.vechiu@gov.md

Ludmila Oleinic, telefon: 0 22 250 310, e-mail: ludmila.oleinic@gov.md

 

 

 

 

 

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md