Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   Â»  Presa   Â»  Åžtiri ÅŸi Evenimente » Seminar pentru specialiÅŸtii din domeniul prevenirii ÅŸi combaterii traficului de fiinÅ£e umane, organizat în scopul consolidării abilităţilor specialiÅŸtilor din domeniu întru identificarea, clasificarea ÅŸi măsurarea indicatorilor solicitaÅ£i de către evaluatorii internaÅ£ionali, în vederea elaborării ulterioare a documentului strategic naÅ£ional în domeniu

Seminar pentru specialiştii din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, organizat în scopul consolidării abilităţilor specialiştilor din domeniu întru identificarea, clasificarea şi măsurarea indicatorilor solicitaţi de către evaluatorii internaţionali, în vederea elaborării ulterioare a documentului strategic naţional în domeniu

  imprimare
10.11.2015   2929 Accesări  

      În perioada 27-29 octombrie 2015, Secretariatul permanent al Comitetului naÅ£ional pentru combaterea traficului de fiinÅ£e umane (TFU) în parteneriat cu Misiunea OSCE ÅŸi OIM în Republica Moldova a organizat un seminar de instruire privind planificarea bazată pe rezultate ÅŸi raportarea în baza indicatorilor Planului NaÅ£ional de prevenire ÅŸi combatere a traficului de fiinÅ£e umane (2014-2016).

      Unul din obiectivele acestui seminar a constat în consolidarea capacităţilor Secretariatului permanent (SP) ÅŸi a membrilor Grupului tehnic coordonator  - specialiÅŸti din cadrul autorităţilor publice centrale, organizaÅ£ii neguvernamentale ÅŸi internaÅ£ionale  - privind  îmbunătăţirea actualului cadru de planificare, monitorizare ÅŸi raportare în domeniul antitrafic ÅŸi ajustarea acestuia la standardele recunoscute pe plan internaÅ£ional. Formatorii acestui seminar au fost expertul internaÅ£ional din Marea Britanie, Mike Dottridge ÅŸi expertul naÅ£ional, Tatiana Fomina.

      În cadrul sesiunilor din prima zi, experÅ£ii au fundamentat aspectele teoretice legate de managementul politicilor bazate pe rezultate, oferind terminologia de specialitate planificării, monitorizării, raportării ÅŸi au prezentat principalele realizări înregistrate de Republica Moldova în gestionarea politicilor naÅ£ionale antitrafic prin prisma acestui concept. Sesiunile practice au fost axate pe sarcini precum: „Ce ar presupune un plan anti-trafic bazat pe rezultate în Moldova", „Sortarea cerinÅ£elor de raportare către părÅ£ile interesate externe", cu prezentarea ulterioară a rezultatelor exerciÅ£iilor generate de 4 grupuri de lucru.

      În următoarele două zile, subiectele puse în discuÅ£ie au avut un caracter ciclic, fiind utilizate de către experÅ£i prezentări pe subiecte precum: „Evaluarea progresului în implementarea unui Plan de acÅ£iuni", „Aplicarea indicatorilor de rezultat versus indicatorilor de impact, prin utilizarea mijloacelor de verificare", „Abordarea politicilor antitrafic din perspectiva respectării drepturilor omului", fiind apoi distribuite sarcini în cele 4 grupuri de lucru, privind aplicarea noilor termeni ÅŸi standarde internaÅ£ionale. Aceste sarcini au oferit posibilitatea Grupului tehnic de Coordonare să facă distincÅ£ia dintre datele „de referinţă" ÅŸi datele „curente", să perceapă diferenÅ£ele dintre aspectele inovative în domeniul planificării strategice ÅŸi conformitatea legislaÅ£iei ÅŸi a politicilor Republicii Moldova cu standardele internaÅ£ionale, precum ÅŸi să le aplice în practică. 

      La finalul celor trei zile de lucru, Mike Dottridge a oferit câteva modele alternative privind monitorizarea politicilor naÅ£ionale antitrafic, utilizate de către organizaÅ£iile neguvernamentale din Balcanii de Vest, dar ÅŸi de către instituÅ£iile ce coordonează politicile antitrafic din Asia de Sud-Est, denumită ASEAN. În rezultat, participanÅ£ii ÅŸi-au exprimat opiniile, potrivit cărora ar fi oportun ca următorul document de politici să fie unul strategic, având la bază un cadru de referinţă - baseline, cu noi rubrici axate pe mijloace de verificare ÅŸi cu generarea indicatorilor de impact.

 

 

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md