Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   Â»  Presa   Â»  Åžtiri ÅŸi Evenimente » 9 noiembrie 2015, ÅŸedinÅ£a Comitetului naÅ£ional pentru combaterea traficului de fiinÅ£e umane

9 noiembrie 2015, şedinţa Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane

  imprimare
11.11.2015   7750 Accesări  

      La 9 noiembrie 2015, a avut loc cea de a doua ÅŸedinţă a Comitetului naÅ£ional pentru combaterea traficului de fiinÅ£e umane (CN CTFU) din acest an, prezidată de Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe ÅŸi Integrării Europene, Natalia Gherman, preÅŸedinte al CN CTFU. Alături de membrii CN CTFU au participat reprezentanÅ£i ai misiunilor organizaÅ£iilor internaÅ£ionale în Moldova, precum ÅŸi reprezentanÅ£i ai organizaÅ£iilor nonguvernamentale.

      În cadrul ÅŸedinÅ£ei, doamna Natalia Gherman a evidenÅ£iat principalele realizări obÅ£inute de către comunitatea antitrafic urmare a ultimei ÅŸedinÅ£e a Comitetului naÅ£ional din 9 aprilie 2015 până în prezent. A fost menÅ£ionată desfăşurarea celei de-a doua misiuni de evaluare de către grupul de experÅ£i GRETA a Guvernului Republicii Moldova despre gradul de implementare a ConvenÅ£iei CoE privind lupta împotriva traficului de fiinÅ£e umane (TFU), care urmează să elaboreze un Raport pentru a fi prezentat Guvernului RM pentru consultare ÅŸi actualizare. A fost reiterat faptul că în acest an Consiliul Europei a marcat 10 ani de la adoptarea ConvenÅ£iei privind lupta împotriva traficului de fiinÅ£e umane, Republica Moldova fiind prima Å£ară care a semnat ÅŸi ratificat tratatul, iar în practica naÅ£ională aceasta a condiÅ£ionat mai multe rezultate, organizându-se ÅŸi asigurându-se o abordare ÅŸi implementare complexa a politicii.

      De asemenea, a fost nominalizat ÅŸirul de seminare, ateliere organizate pentru specialiÅŸtii din administraÅ£ia publică centrală ÅŸi locală, ÅŸedinÅ£e tehnice operaÅ£ionale bilaterale ÅŸi multidisciplinare, în special cu o atenÅ£ie sporită întru examinarea problemelor ce Å£in de procedura de plasament de urgenţă a copiilor ÅŸi reprezentarea legală a copiilor în procesul penal.

      Reprezentantul Ambasadei SUA în Moldova, Paul G. Graddon, consilier politico-economic, a prezentat recomandările Raportului privind traficul de persoane al Departamentului de Stat al SUA precum ÅŸi cele zece recomandări pentru Republica Moldova. Totodată a informat membrii CN CTFU ÅŸi partenerii despre procedura următoare   de raportare.

      Mircea Buga, Ministrul muncii, protecÅ£iei sociale ÅŸi familiei, vice-preÅŸedinte al CN CTFU a menÅ£ionat că deÅŸi SNR  nu este în totalitate perfect, acesta este centrat pe  nevoile specifice ale victimelor, acordându-se suport în procesul de repatriere, plasament, acordarea de servicii de către Echipele multidisciplinare teritoriale, remarcând ÅŸi noul serviciu specializat de criză oferit migranÅ£ilor în dificultate identificaÅ£i ÅŸi repatriaÅ£i, recent deschis la ChiÅŸinău, graÅ£ie suportului  Misiunii OrganizaÅ£iei InternaÅ£ionale pentru MigraÅ£ie în Moldova ÅŸi AgenÅ£ia Cehă pentru Dezvoltare. Totodată, domnul ministru a făcut referire ÅŸi la dificultăţile în implementarea SNR ce Å£in de insuficienÅ£a posibilităţilor de asistenţă ÅŸi reintegrare pentru beneficiari, posibilităţi limitate la nivel local (lipsa locurilor de muncă, lipsa apartamentelor sociale, centrelor sociale specializate).

      În luarea s-a de cuvânt, Viceministrul justiÅ£iei, Nicolae EÅŸanu s-a referit la conÅ£inutul ÅŸi importanÅ£a a două proiecte de legi care urmează să fie definitivate ÅŸi promovate în Guvern, care vin să introducă un ÅŸir de modificări ÅŸi completări în legislaÅ£ia în vigoare, în vederea concretizării ÅŸi acordării unor garanÅ£ii victimelor TFU.

      Åžeful Centrului pentru combaterea traficului de persoane, Sergiu Nani a prezentat informaÅ£ia cu referire la identificarea ÅŸi referirea victimelor TFU la asistenÅ£a ÅŸi protecÅ£ia socială cu scopul de prevenire a revictimizării ÅŸi integrării sociale.

      În aceeaÅŸi ordine de idei, reprezentantul Secretariatului permanent al CN CTFU a prezentat informaÅ£ia cu privire la actualizarea componeÅ£ei Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU, urmare a alegerilor locale din acest an ÅŸi priorităţile pentru viitor. De asemenea,  s-a discutat ÅŸi necesitatea organizării unei ÅŸedinÅ£e comune cu membrii Comitetului naÅ£ional ÅŸi preÅŸedinÅ£ii Comisiilor teritoriale.

      ÅžedinÅ£a a fost desfăşurată într-o maniera interactivă ÅŸi constructivă la care au participat membrii Comitetului naÅ£ional, partenerii de implementare ÅŸi invitaÅ£ii, venind cu propuneri valoroase privind măsurile ce urmează a fi luate în vederea prevenirii ÅŸi combaterii TFU.

 

 

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md