Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   Â»  Presa   Â»  Åžtiri ÅŸi Evenimente » 30 iulie 2016, “Ziua mondială împotriva traficului de persoane”

30 iulie 2016, “Ziua mondială împotriva traficului de persoane”

  imprimare
30.07.2016   5399 Accesări  

      30 iulie, zi marcată pentru al treilea an consecutiv ca "Ziua mondială împotriva traficului de persoane", fiind proclamată de Adunarea Generală a OrganizaÅ£iei NaÅ£iunilor Unite prin RezoluÅ£ia 68/192 în 18 decembrie 2013. Prin  marcarea acesteia se tinde spre creÅŸterea gradului de conÅŸtientizare a fenomenului, consecinÅ£ele acestuia asupra fiinÅ£ei umane, dar ÅŸi necesitatea promovării politicilor de reabilitare ÅŸi protecÅ£ie a drepturilor acestora.

      VieÅ£ile a milioane de oameni din întreaga lume sunt vândute, implicînd la ziua de astăzi peste 20 de milioane de victime. BărbaÅ£i, femei ÅŸi copii cad în mâinile traficanÅ£ilor, atât în ţările lor cât ÅŸi în străinătate. Visul pentru o viaţă mai bună devine o momeală ce face pesrsoana vulnerabilă fie în Å£ară de origine, de tranzit sau de destinaÅ£ie. Traficul de persoane este o infracÅ£iune gravă,  transnaÅ£ională ÅŸi este o industrie globală, care generează un venit estimat la peste 9 miliarde de dolari anual.

      Republica Moldova a ratificat ConvenÅ£ia NaÅ£iunilor Unite împotriva criminalităţii transnaÅ£ionale organizate (UNTOC) ÅŸi al Protocolului privind prevenirea, reprimarea ÅŸi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor ÅŸi copiilor (Protocolul de la Palermo) prin Legea nr.15-XV ÅŸi Legea nr.17-XV din 17 februarie 2005. Pentru a onora responsabilitatea implementării acestor acte internaÅ£ionale, Guvernul Republicii Moldova, în ultimii 10 ani, în parteneriate sociale a obÅ£inut rezultate semnificative. Acestea se datorează atenÅ£iei acordate în elaborarea ÅŸi armonizarea legislaÅ£iei naÅ£ionale la standardele internaÅ£ionale, consolidarea capacităţilor instituÅ£ionale în vederea identificării, prevenirii, combaterii fenomenului ÅŸi sancÅ£ionării traficanÅ£ilor, dezvoltării serviciilor pentru victime. În rînd cu rezultatele obÅ£inute în acest sens, mai este mult de realizat pentru a fi clasaÅ£i în Tier 1, clasament al Raportului anual al Departamentului de stat SUA. Acest raport indică statelor  progresele înregistrate, dar  mai mult atrage atenÅ£ia la problemele existente, facînd ÅŸi Recomandările de rigoare în vederea consolidării răspunsului Guvernelor pe acest domeniu.

      Moldova este clasată al 6-lea an consecutiv în Tier 2, dar recomandările pentru această perioadă sunt destul de riguroase: 

- urmărirea penală şi condamnarea traficanţilor cu fermitate prin pedepse adecvate;

- consolidarea eforturilor în condamnarea complicilor din cadrul autorităţilor publice;

- implementarea măsurilor anti-corupÅ£ie în sistemul justiÅ£iei;

- exonerarea victimelor de la confruntarea cu persoanele acuzate de trafic până la pornirea urmăririi penale;

- protejarea ofiţerilor de urmărire penală şi procurorilor de influenţa externă şi corupţie internă ş.a.

      De asemenea, se recomandă statului să pună accentul pe identificarea proactivă a cazurilor de TFU, asistenÅ£a eficientă pentru reintegrarea de lungă durată a victimelor.

      Actualmente, serviciile specializate, (până la un an), destinate victimelor ÅŸi potenÅ£ialelor victime ale TFU sunt prestate de către Centrul de asistenţă ÅŸi protecÅ£ie - CAP, amplasat în mun. ChiÅŸinău (în semestrul I al anului 2016 au fost asistate 54 de victime ÅŸi 266 potenÅ£iale victime ale TFU), acesta fiind ÅŸi primul punct de contact pentru victimele repatriate, în caz de necesitate) ÅŸi de către 6 centre regionale  de asistenţă ÅŸi protecÅ£ie: mun. BălÅ£i (Centrul Sotis), Drochia - (Centrul maternal Ariadna), HânceÅŸti - (Centrul Maternal "Pro-Femina" CăuÅŸeni), CăuÅŸeni - (Centrul de asistenţă ÅŸi protecÅ£ie a victimelor ÅŸi potenÅ£ialelor victime ale TFU ÅŸi Centrul Maternal), Cahul - (Centrul Maternal "Încredere"). Centrele asigură un mediu protector ÅŸi sigur beneficiarilor ÅŸi au o capacitate totală de 146 locuri. Activitatea centrelor este asigurată din bugetul de stat.  

      Statisticile Procuraturii Generale arată că, în decursul primelor 6 luni ale acestui an, în republică au fost înregistrate 136 infracÅ£iuni ce se referă la categoria respectivă faţă de 164 de infracÅ£iuni în primul semestru 2015, dintre care:

  • trafic de fiinÅ£e umane - 61 (6 luni 2015 - 82);
  • trafic de copii - 14 (19);
  • scoaterea ilegală a copiilor din Å£ară - 7 (4);
  • proxenetism - 43 (38);
  • organizarea migraÅ£iei ilegale - 11 (21).

      Din cele 67 persoane în privinÅ£a cărora au fost pronunÅ£ate sentinÅ£e, în 55 cazuri persoanele au fost condamnate, 7 persoane au fost achitate, iar în privinÅ£a a 5 persoane procesul penal a fost încetat. Din numărul total de 55 persoane fizice în privinÅ£a cărora au fost pronunÅ£ate sentinÅ£e de condamnare, pedeapsa închisorii a fost aplicată faţă de 27 persoane (preponderent pentru comiterea traficului de fiinÅ£e umane), faţă de 21 persoane - închisoare cu suspendarea condiÅ£ionată a executării pedepsei (preponderent pentru proxenetism), iar amenda a fost aplicată ca pedeapsă pentru 7 persoane condamnate.

      Prin aportul zi de zi, adus de specialiÅŸtii comunităţii antitrafic, printr-un efort ÅŸi parteneriat consolidat, pot fi schimbate accentele în politica de prevenire ÅŸi combatere a TFU, pentru a diminua acest flagel. 

 

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md