Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   Â»  Presa   Â»  Åžtiri ÅŸi Evenimente » Conferinţă de presă cu privire la lansarea Campaniei naÅ£ionale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinÅ£e umane"

Conferinţă de presă cu privire la lansarea Campaniei naţionale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane"

  imprimare
18.10.2016   12243 Accesări  

      Astăzi, 18 octombrie 2016, ora 11.00, a avut loc conferinÅ£a de presă, prezidată de către VicepreÅŸedintele Comitetului naÅ£ional pentru combaterea traficului de fiinÅ£e umane, ministrul afacerilor interne, domnul Alexandru Jizdan ÅŸi viceministrul muncii, protecÅ£iei sociale ÅŸi familiei, doamna Viorica Dumbrăveanu. Evenimentul a  lansat Campania naÅ£ională „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinÅ£e umane", care se va desfăşura în perioada 18 - 24 octombrie 2016.

      La acest eveniment au participat reprezentanÅ£i ai Secretariatului permanent al Comitetului NaÅ£ional pentru combaterea traficului de fiinÅ£e umane, Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, Ministerului Muncii, ProtecÅ£iei Sociale ÅŸi Familiei, Ministerului EducaÅ£iei, Inspectoratului de Stat al Muncii, precum ÅŸi partenerii de implementare a politicilor naÅ£ionale antitrafic - OrganizaÅ£ia InternaÅ£ională pentru MigraÅ£ie, Ambasada SUA în Moldova, CI „La Strada", ATIP Moldova, Centru de Drept CăuÅŸeni ÅŸi reprezentanÅ£i mass-media.

      Domnul Alexandru Jizdan, ministrul afacerilor interne a remarcat importanÅ£a CCTP menÅ£ionând că acesta  reprezintă unitatea primară de combatere a traficului de fiinÅ£e umane, cu  competenţă de urmărire penală ÅŸi organ special de investigaÅ£ii, care descoperă noi tendinÅ£e ale fenomenului TFU, ce implică atât modificarea radicală a unor metode de recrutare a victimelor, cât ÅŸi apariÅ£ia unor noi forme de exploatare, care adesea nu au mai fost întâlnite nici pe arena internaÅ£ională.

      A fost menÅ£ionat, că pe parcursul anului curent, se manifestă o tendință descendentă a infracÈ›iunilor de TFU, comparativ cu perioadele analogice a anilor precedenÈ›i (a.2014, a.2015), fiind înregistrate 94 infracÈ›iuni de TFU vis-a-vis de 125 ÅŸi 126 infracÅ£iuni înregistrate în anii precedenÅ£i.

      Cu referire la formele exploatării a TFU, pe parcursul ultimilor ani, se observă o creÅŸtere a infracÅ£iunilor de TFU în scop de exploatare prin muncă forÈ›ată, fiind înregistrată, astfel, o ascendenţă a numărului de victime bărbaÅ£i identificaÈ›i în comparaÅ£ie cu numărul de victime femei.  

      În perioada anului curent în cadrul investigaÈ›iilor efectuate de către organele de poliÈ›ie, s-a conturat o nouă tendinţă, de exploatare a victimelor în traficul de droguri pe teritoriul FederaÈ›iei Ruse, fiind, astfel, identificate 18 victime bărbaÅ£i, cu vârstele cuprinse între 21-35 ani.

      Viceministrul muncii, protecÅ£iei sociale ÅŸi familiei, doamna Viorica Dumbrăveanu a reiterat că în anul 2015, Sistemul NaÅ£ional de Referire a oferit asistenţă pentru 98 victime ale traficului de fiinÅ£e umane, dintre acestea 45 femei, 30 bărbaÅ£i ÅŸi 23 copii. Iar numărul potenÅ£ialor victime ale traficului de fiinÅ£e umane este de 402 persoane. În acest context, a fost remarcată  activitatea Centrului de Asistenţă ÅŸi ProtecÅ£ie pentru Victime ÅŸi PotenÅ£ialele Victime ale TFU, care se află în subordinea MMPSF ÅŸi are în competenţă  acordarea suportului respectiv acestei categorii de beneficiari. În decursul a 6 luni a anului 2016 au fost asistate 54 victime ale TFU ÅŸi 266 potenÅ£iale victime ale TFUEste de remarcat că acesta nu este unicul serviciu de acest fel, pe întreg teritoriul republicii activează 8 centre similare.

      Generalizînd cele menÅ£ionate în cadrul conferinÅ£ei de presă, se poate afirma cu certitudine că Guvernul Republicii Moldova îÅŸi consolidează continuu poziÅ£ia în faÅ£a fenomenului TFU prin perfecÅ£ionarea politicilor naÅ£ionale antitrafic ÅŸi crearea parteneriatelor cu societatea civilă ÅŸi organizaÅ£iile internaÅ£ionale.

      Activităţile din cadrul Campaniei naÅ£ionale sunt desfăşurate conform unei Matrici, care poate fi accesată pe site-ul oficial http://antitrafic.gov.md/public/files/Matricea_antitrafic_18-24_octombrie_2016.pdf.

 

 

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md