<![CDATA[Comitetul NaÅ£ional pentru Combaterea Traficului de FiinÅ£e Umane]]> http://antitrafic.gov.md/ 12.07.2024 ro http://antitrafic.gov.md/ Copyright (c) 2024 http://antitrafic.gov.md/Grupul operativ de lucru privind traficul de fiinÈ›e umane s-a întrunit în È™edință <![CDATA[Grupul operativ de lucru privind traficul de fiinÈ›e umane s-a întrunit în È™edință // Åžtiri ÅŸi Evenimente]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1462&t=/Presa/Aztiri-AYi-Evenimente/Grupul-operativ-de-lucru-privind-traficul-de-fiinEe-umane-s-a-Antrunit-An-EedinEAf/ La 3 iunie a avut loc È™edinÈ›a Grupului operativ de lucru privind traficul de fiinÈ›e umane, coordonat de Cancelaria de Stat, OrganizaÈ›ia InternaÈ›ională pentru MigraÈ›ie È™i Centrul internaÈ›ional ”La Strada”. La È™edință au fost prezentate rezultatele studiului ”Expertiza cadrului legal ]]> 06.06.2024 13:13 Consolidarea capacităților profesionale ale inspectorilor de muncă <![CDATA[Consolidarea capacităților profesionale ale inspectorilor de muncă // Åžtiri ÅŸi Evenimente]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1461&t=/Presa/Aztiri-AYi-Evenimente/Consolidarea-capacitAfEilor-profesionale-ale-inspectorilor-de-muncAf/ OrganizaÈ›ia InternaÈ›ională pentru MigraÈ›ie, Misiunea în Republica Moldova în parteneriat cu Inspectoratul de Stat al Muncii al Republicii Moldova a organizat la 17 È™i 26 aprilie training-uri de o zi pentru angajaÈ›ii Inspectoratului de Stat al Muncii cu tema „Consolidarea ]]> 29.04.2024 11:18 Instruire a agenÈ›ilor economici privind angajarea pe teritoriul Republicii Moldova a cetățenilor străini <![CDATA[Instruire a agenÈ›ilor economici privind angajarea pe teritoriul Republicii Moldova a cetățenilor străini // Åžtiri ÅŸi Evenimente]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1460&t=/Presa/Aztiri-AYi-Evenimente/Instruire-a-agenEilor-economici-privind-angajarea-pe-teritoriul-Republicii-Moldova-a-cetAfEenilor-strAfini/ La 24 aprilie 2024 sub egida DirecÈ›iei drepturilor omului È™i cooperarea cu societatea civilă a Cancelariei de Stat, în colaborare cu DirecÈ›ia generală ocuparea forÈ›ei de muncă municipiul ChiÈ™inău È™i cu suportul Misiunii OrganizaÈ›iei InternaÈ›ionale pentru MigraÈ›ie din Moldova, a ]]> 25.04.2024 11:16 Atelier de lucru privind gestionarea cazurilor de trafic de fiinÈ›e umane a cetățenilor străini <![CDATA[Atelier de lucru privind gestionarea cazurilor de trafic de fiinÈ›e umane a cetățenilor străini // Åžtiri ÅŸi Evenimente]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1459&t=/Presa/Aztiri-AYi-Evenimente/Atelier-de-lucru-privind-gestionarea-cazurilor-de-trafic-de-fiinEe-umane-a-cetAfEenilor-strAfini/ ÃŽn perioada 11-12 aprilie 2024 sub egida Cancelariei de Stat, DirecÈ›ia drepturile omului È™i cooperarea cu societatea civilă a fost organizat un Atelier de lucru ”Privind gestionarea cazurilor de trafic de fiinÈ›e umane (TFU) cu exploatarea persoanelor, cetățeni străini”. La ]]> 16.04.2024 08:31 Instruiri pentru managerii AsociaÈ›iei „AlianÈ›a OrganizaÈ›iilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” în domeniul prevenirii È™i combaterii traficului de fiinÈ›e umane <![CDATA[Instruiri pentru managerii AsociaÈ›iei „AlianÈ›a OrganizaÈ›iilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” în domeniul prevenirii È™i combaterii traficului de fiinÈ›e umane // Åžtiri ÅŸi Evenimente]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1457&t=/Presa/Aztiri-AYi-Evenimente/Instruiri-pentru-managerii-AsociaEiei-azAlianEa-OrganizaEiilor-pentru-Persoane-cu-DizabilitAfEi-din-Republica-Moldovaa-An-domeniul-prevenirii-Ei-combaterii-traficului-de-fiinEe-umane/ Cancelaria de Stat, cu suportul Misiunii OIM în Moldova, a organizat, în perioada 2-3 aprilie, două instruiri în domeniul prevenirii È™i combaterii traficului de fiinÈ›e umane, inclusiv în contextul crizei refugiaÈ›ilor din Ucraina, pentru managerii AsociaÈ›iei „AlianÈ›a OrganizaÈ›iilor pentru Persoane ]]> 07.04.2024 11:28 ȘedinÈ›a Grupului operativ de lucru privind traficul de fiinÈ›e umane <![CDATA[ȘedinÈ›a Grupului operativ de lucru privind traficul de fiinÈ›e umane // Åžtiri ÅŸi Evenimente]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1458&t=/Presa/Aztiri-AYi-Evenimente/EedinEa-Grupului-operativ-de-lucru-privind-traficul-de-fiinEe-umane/ La 29 martie 2024 a avut loc È™edinÈ›a Grupului operativ de lucru privind traficul de fiinÈ›e umane. ÃŽn cadrul È™edinÈ›ei a fost prezentat proiectul Raportului naÈ›ional de realizare a politicii de prevenire È™i combatere a traficului de fiinÈ›e umane pentru ]]> 01.04.2024 11:46 Ateliere de lucru „Consolidarea capacităților personalului din domeniul transportului internaÈ›ional de pasageri auto È™i inspectorilor ANTA, în vederea prevenirii È™i combaterii traficului de fiinÈ›e umane, inclusiv în contextul crizei refugiaÈ›ilor din Ucraina” <![CDATA[Ateliere de lucru „Consolidarea capacităților personalului din domeniul transportului internaÈ›ional de pasageri auto È™i inspectorilor ANTA, în vederea prevenirii È™i combaterii traficului de fiinÈ›e umane, inclusiv în contextul crizei refugiaÈ›ilor din Ucraina” // Åžtiri ÅŸi Evenimente]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1454&t=/Presa/Aztiri-AYi-Evenimente/Ateliere-de-lucru-azConsolidarea-capacitAfEilor-personalului-din-domeniul-transportului-internaEional-de-pasageri-auto-Ei-inspectorilor-ANTA-An-vederea-prevenirii-Ei-combaterii-traficului-de-fiinEe-umane-inclusiv-An-contextul-crizei-refugiaEilor-din-Ucrainaa/ La iniÈ›iativa Cancelariei de Stat, Secretariatului Permanent al Comitetului naÈ›ional pentru combaterea traficului de fiinÈ›e umane, în colaborare cu AgenÈ›ia NaÈ›ională Transport Auto, Centrul de Instruire Profesională a Transportatorilor InternaÈ›ionali, Uniunea Transportatorilor ÅŸi Drumarilor, în perioada 22-26 ianuarie 2024 au ]]> 30.01.2024 22:46 Notă infomativă cu privire la realizarea Planului de acÈ›iuni privind prevenirea È™i combaterea traficului de fiinÈ›e umane în contextul Planului de Răspuns la SituaÈ›ia din Ucraina pentru perioada 1 iulie 2022- 1 iulie 2023 <![CDATA[Notă infomativă cu privire la realizarea Planului de acÈ›iuni privind prevenirea È™i combaterea traficului de fiinÈ›e umane în contextul Planului de Răspuns la SituaÈ›ia din Ucraina pentru perioada 1 iulie 2022- 1 iulie 2023 // NaÈ›ionale]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=1456&t=/Rapoarte/NaEionale/NotAf-infomativAf-cu-privire-la-realizarea-Planului-de-acEiuni-privind-prevenirea-Ei-combaterea-traficului-de-fiinEe-umane-An-contextul-Planului-de-RAfspuns-la-SituaEia-din-Ucraina-pentru-perioada-1-iulie-2022-1-iulie-2023/ Notă infomativă cu privire la realizarea Planului de acÈ›iuni privind prevenirea È™i combaterea traficului de fiinÈ›e umane în contextul Planului de Răspuns la SituaÈ›ia din Ucraina pentru perioada 1 iulie 2022- 1 iulie 2023    ]]> 29.12.2023 17:47 ȘedinÈ›a Grupului operativ de lucru privind traficul de fiinÈ›e umane <![CDATA[ȘedinÈ›a Grupului operativ de lucru privind traficul de fiinÈ›e umane // Åžtiri ÅŸi Evenimente]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1453&t=/Presa/Aztiri-AYi-Evenimente/EedinEa-Grupului-operativ-de-lucru-privind-traficul-de-fiinEe-umane/ La 20 decembrie 2023 a avut loc o nouă È™edință a Grupului operativ de lucru privind traficul de fiinÈ›e umane (TFU), focusată pe rezultatele obÈ›inute pe parcursul anului 2023 È™i actualizările în domeniu. ÃŽn cadrul È™edinÈ›ei, a fost prezentat Programul pentru ]]> 20.12.2023 21:21 Sesiuni de informare în instituÈ›iile de învățământ din È›ară <![CDATA[Sesiuni de informare în instituÈ›iile de învățământ din È›ară // Åžtiri ÅŸi Evenimente]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1452&t=/Presa/Aztiri-AYi-Evenimente/Sesiuni-de-informare-An-instituEiile-de-AnvAfEAfmAnt-din-EarAf/ În perioada 7-14 decembrie 2023, Cancelaria de Stat în colaborare cu Ministerul EducaÈ›iei È™i Cercetării È™i Misiunea OrganizaÈ›iei InternaÈ›ionale pentru MigraÈ›ie în Moldova au organizat sesiuni de informare È™i sensibilizare pentru elevii din cadrul a 5 instituÈ›ii de învățământ: Centrul ]]> 18.12.2023 22:45 Notă informativă privind realizarea Campaniei naÈ›ionale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinÈ›e umane” 16-22 octombrie 2023 <![CDATA[Notă informativă privind realizarea Campaniei naÈ›ionale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinÈ›e umane” 16-22 octombrie 2023 // NaÈ›ionale]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=1455&t=/Rapoarte/NaEionale/NotAf-informativAf-privind-realizarea-Campaniei-naEionale-azSAfptAfmAna-de-luptAf-Ampotriva-traficului-de-fiinEe-umanea-16-22-octombrie-2023/ Notă informativă privind realizarea Campaniei naÈ›ionale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinÈ›e umane" 16-22 octombrie 2023 ]]> 15.12.2023 17:41 Exploatarea prin muncă – cea mai frecventă formă de exploatare a victimelor traficului de fiinÈ›e umane <![CDATA[Exploatarea prin muncă – cea mai frecventă formă de exploatare a victimelor traficului de fiinÈ›e umane // Åžtiri ÅŸi Evenimente]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1451&t=/Presa/Aztiri-AYi-Evenimente/Exploatarea-prin-muncAf-a-cea-mai-frecventAf-formAf-de-exploatare-a-victimelor-traficului-de-fiinEe-umane/ 18.10.2023 08:49 Cancelaria de Stat a co-organizat un Atelier regional în domeniul prevenirii È™i combaterii traficului de fiinÈ›e umane <![CDATA[Cancelaria de Stat a co-organizat un Atelier regional în domeniul prevenirii È™i combaterii traficului de fiinÈ›e umane // Åžtiri ÅŸi Evenimente]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1450&t=/Presa/Aztiri-AYi-Evenimente/Cancelaria-de-Stat-a-co-organizat-un-Atelier-regional-An-domeniul-prevenirii-Ei-combaterii-traficului-de-fiinEe-umane/ Practicieni din organele de drept È™i reprezentanÈ›i ai societății civile din Republica Moldova, Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord È™i Serbia au participat astăzi la un Atelier regional în domeniul prevenirii È™i combaterii traficului de fiinÈ›e umane, organizat de către UNODC ]]> 05.10.2023 09:52 Programul pentru prevenirea È™i combaterea traficului de fiinÈ›e umane pentru anii 2024-2028, aprobat de Guvern <![CDATA[Programul pentru prevenirea È™i combaterea traficului de fiinÈ›e umane pentru anii 2024-2028, aprobat de Guvern // Åžtiri ÅŸi Evenimente]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1449&t=/Presa/Aztiri-AYi-Evenimente/Programul-pentru-prevenirea-Ei-combaterea-traficului-de-fiinEe-umane-pentru-anii-2024-2028-aprobat-de-Guvern/ 03.10.2023 10:24 ÃŽn Republica Moldova a avut loc primul exerciÈ›iu naÈ›ional de simulare în domeniul traficului de persoane <![CDATA[ÃŽn Republica Moldova a avut loc primul exerciÈ›iu naÈ›ional de simulare în domeniul traficului de persoane // Åžtiri ÅŸi Evenimente]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1448&t=/Presa/Aztiri-AYi-Evenimente/AZn-Republica-Moldova-a-avut-loc-primul-exerciEiu-naEional-de-simulare-An-domeniul-traficului-de-persoane/ ÃŽn perioada 18-22 septembrie 2023, în Republica Moldova s-a desfășurat, în premieră, exerciÈ›iul naÈ›ional de instruire bazat pe simulări, în domeniul traficului de persoane. Cursul a fost organizat de Cancelaria de Stat È™i Misiunea OrganizaÈ›iei pentru Securitate È™i Cooperare în ]]> 03.10.2023 10:19 Consultări publice ale proiectului Programului pentru prevenirea È™i combaterea traficului de fiinÈ›e umane pentru anii 2024 - 2028 È™i al Planului de acÈ›iuni privind implementarea acestuia <![CDATA[Consultări publice ale proiectului Programului pentru prevenirea È™i combaterea traficului de fiinÈ›e umane pentru anii 2024 - 2028 È™i al Planului de acÈ›iuni privind implementarea acestuia // Åžtiri ÅŸi Evenimente]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1447&t=/Presa/Aztiri-AYi-Evenimente/ConsultAfri-publice-ale-proiectului-Programului-pentru-prevenirea-Ei-combaterea-traficului-de-fiinEe-umane-pentru-anii-2024-2028-Ei-al-Planului-de-acEiuni-privind-implementarea-acestuia/ La 30 august 2023 s-au desfășurat consultările publice ale proiectului Programului pentru prevenirea È™i combaterea traficului de fiinÈ›e umane pentru anii 2024 - 2028 È™i al Planului de acÈ›iuni privind implementarea acestuia. La È™edință au participat reprezentanÈ›i ai instituÈ›iilor publice, organizaÈ›iilor ]]> 02.09.2023 13:59 Atelier de lucru cu membrii Comisiei teritoriale pentru combaterea traficului de fiinÈ›e umane din mun. Cahul <![CDATA[Atelier de lucru cu membrii Comisiei teritoriale pentru combaterea traficului de fiinÈ›e umane din mun. Cahul // Åžtiri ÅŸi Evenimente]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1446&t=/Presa/Aztiri-AYi-Evenimente/Atelier-de-lucru-cu-membrii-Comisiei-teritoriale-pentru-combaterea-traficului-de-fiinEe-umane-din-mun-Cahul/ La 3 august 2023 în mun. Cahul, a avut loc un atelier de lucru cu membrii Comisiei teritoriale pentru combaterea traficului de fiinÈ›e umane, în cadrul Campaniei de informare È™i sensibilizare privind combaterea fenomenului  traficului de persoane „Trimestrul prevenirii traficului ]]> 04.08.2023 14:44 Campania BeSafe (OSCE & Thomson Reuters) <![CDATA[Campania BeSafe (OSCE & Thomson Reuters) // Åžtiri ÅŸi Evenimente]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1445&t=/Presa/Aztiri-AYi-Evenimente/Campania-BeSafe-OSCE-Thomson-Reuters/ Cu ocazia Zilei Mondiale împotriva Traficului de Persoane, OSCE relansează Campania BeSafe, creată anul trecut împreună cu Thomson Reuters. Campania ajută la protejarea refugiaÈ›ilor ucraineni de traficul de persoane, oferind informaÈ›ii de bază despre recunoaÈ™terea metodelor de recrutare ale traficanÈ›ilor, ]]> 31.07.2023 15:38 Lansarea Campaniei de informare privind combaterea traficului de persoane <![CDATA[ Lansarea Campaniei de informare privind combaterea traficului de persoane // Åžtiri ÅŸi Evenimente]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1444&t=/Presa/Aztiri-AYi-Evenimente/Lansarea-Campaniei-de-informare-privind-combaterea-traficului-de-persoane/ ÃŽn ajunul Zilei mondiale împotriva traficului de persoane, Cancelaria de Stat, cu suportul Centrului InternaÈ›ional ,,La Strada" È™i al OrganizaÈ›iei InternaÈ›ionale pentru MigraÈ›ie, lansează Campania naÈ›ională de informare privind combaterea fenomenului traficului de persoane. Campania este lansată în cadrul proiectului ]]> 29.07.2023 12:31 Raportul Departamentului de Stat al SUA privind traficul de fiinÈ›e umane, ediÈ›ia 2023 (extras privind Republica Moldova) <![CDATA[Raportul Departamentului de Stat al SUA privind traficul de fiinÈ›e umane, ediÈ›ia 2023 (extras privind Republica Moldova) // Ale partenerilor internaÈ›ionali]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=32&id=1443&t=/Rapoarte/Ale-partenerilor-internaEionali/Raportul-Departamentului-de-Stat-al-SUA-privind-traficul-de-fiinEe-umane-ediEia-2023-extras-privind-Republica-Moldova/ Raportul Departamentului de Stat al SUA privind traficul de fiinÈ›e umane, ediÈ›ia 2023 (extras privind Republica Moldova) ]]> 09.07.2023 14:23 ȘedinÈ›a Grupului de lucru în vederea elaborării Programului naÈ›ional pentru prevenirea È™i combaterea traficului de fiinÈ›e umane pentru anii 2024-2028 <![CDATA[ȘedinÈ›a Grupului de lucru în vederea elaborării Programului naÈ›ional pentru prevenirea È™i combaterea traficului de fiinÈ›e umane pentru anii 2024-2028 // Åžtiri ÅŸi Evenimente]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1442&t=/Presa/Aztiri-AYi-Evenimente/EedinEa-Grupului-de-lucru-An-vederea-elaborAfrii-Programului-naEional-pentru-prevenirea-Ei-combaterea-traficului-de-fiinEe-umane-pentru-anii-2024-2028/ La 4 iulie 2023 a avut loc prima È™edință a Grupului de lucru în vederea elaborării Programului naÈ›ional pentru prevenirea È™i combaterea traficului de fiinÈ›e umane pentru anii 2024-2028 ("Programul"). În cadrul È™edinÈ›ei a fost prezentat proiectul Programului elaborat prin prisma ]]> 05.07.2023 09:54 Republica Moldova a participat la o nouă reuniune a Comitetului PărÈ›ilor la ConvenÈ›ia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinÈ›e umane <![CDATA[Republica Moldova a participat la o nouă reuniune a Comitetului PărÈ›ilor la ConvenÈ›ia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinÈ›e umane // Åžtiri ÅŸi Evenimente]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1441&t=/Presa/Aztiri-AYi-Evenimente/Republica-Moldova-a-participat-la-o-nouAf-reuniune-a-Comitetului-PAfrEilor-la-ConvenEia-Consiliului-Europei-privind-lupta-Ampotriva-traficului-de-fiinEe-umane/ La 16 iunie 2023, la Strasbourg, a avut loc cea de-a 32-a reuniune a Comitetului PărÈ›ilor la ConvenÈ›ia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinÈ›e umane.  În cadrul reuniunii au fost aprobate Rapoartele mai multor state, printre care È™i ]]> 22.06.2023 09:48 ȘedinÈ›a Grupului operativ de lucru privind traficul de fiinÈ›e umane <![CDATA[ȘedinÈ›a Grupului operativ de lucru privind traficul de fiinÈ›e umane // Åžtiri ÅŸi Evenimente]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1440&t=/Presa/Aztiri-AYi-Evenimente/EedinEa-Grupului-operativ-de-lucru-privind-traficul-de-fiinEe-umane/ La 14 iunie 2023 a avut loc o nouă È™edință a Grupului operativ de lucru privind traficul de fiinÈ›e umane (TFU), focusată pe rezultatele obÈ›inute È™i actualizările în domeniu. ÃŽn cadrul È™edinÈ›ei, AgenÈ›ia ONU pentru RefugiaÈ›i (UNHCR) a prezentat informaÈ›ii actualizate ]]> 15.06.2023 12:05 www.helpforukrainians.info – informaÈ›ii utile pentru combaterea traficului de persoane în rândul refugiaÈ›ilor <![CDATA[www.helpforukrainians.info – informaÈ›ii utile pentru combaterea traficului de persoane în rândul refugiaÈ›ilor // Åžtiri ÅŸi Evenimente]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=94&id=1439&t=/Presa/Aztiri-AYi-Evenimente/wwwhelpforukrainiansinfo-a-informaEii-utile-pentru-combaterea-traficului-de-persoane-An-rAndul-refugiaEilor/ Invazia din Ucraina a forÈ›at milioane de oameni să părăsească È›ara în căutarea siguranÈ›ei. În condiÈ›iile în care orice criză de acest gen sporeÈ™te riscurile de trafic de fiinÈ›e umane, OrganizaÈ›ia pentru Securitate È™i Cooperare în Europa (OSCE) È™i compania ]]> 28.04.2023 21:36 Raportul naÈ›ional de realizare a politicii de prevenire È™i combatere a traficului de fiinÈ›e umane pentru anul 2022 <![CDATA[Raportul naÈ›ional de realizare a politicii de prevenire È™i combatere a traficului de fiinÈ›e umane pentru anul 2022 // NaÈ›ionale]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=1438&t=/Rapoarte/NaEionale/Raportul-naEional-de-realizare-a-politicii-de-prevenire-Ei-combatere-a-traficului-de-fiinEe-umane-pentru-anul-2022/ Raportul naÈ›ional de realizare a politicii de prevenire È™i combatere a traficului de fiinÈ›e umane pentru anul 2022  Anexa nr. 1 (InformaÈ›ie privind realizarea Planului de acÈ›iuni  pentru anii 2021-2022 privind implementarea Strategiei naÈ›ionale de prevenire È™i combatere a traficului de ]]> 28.04.2023 21:22 Ghid practic pentru profesioniÈ™ti din domeniul justiÈ›iei "DREPTURILE VICTIMELOR INFRACÈšIUNILOR LA REABILITARE ȘI COMPENSARE" <![CDATA[Ghid practic pentru profesioniÈ™ti din domeniul justiÈ›iei "DREPTURILE VICTIMELOR INFRACÈšIUNILOR LA REABILITARE ȘI COMPENSARE" // NaÈ›ionale]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=1437&t=/Rapoarte/NaEionale/Ghid-practic-pentru-profesioniEti-din-domeniul-justiEiei-DREPTURILE-VICTIMELOR-INFRACEsIUNILOR-LA-REABILITARE-EI-COMPENSARE/ Ghid practic pentru profesioniÈ™ti din domeniul justiÈ›iei "DREPTURILE VICTIMELOR INFRACÈšIUNILOR LA REABILITARE ȘI COMPENSARE" ]]> 26.04.2023 14:55 Combaterea traficului de fiinÈ›e umane È™i exploatării prin muncă în lanÈ›uri de aprovizionare <![CDATA[Combaterea traficului de fiinÈ›e umane È™i exploatării prin muncă în lanÈ›uri de aprovizionare // Ale partenerilor internaÈ›ionali]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=32&id=1436&t=/Rapoarte/Ale-partenerilor-internaEionali/Combaterea-traficului-de-fiinEe-umane-Ei-exploatAfrii-prin-muncAf-An-lanEuri-de-aprovizionare/ Valabil în limba engleză COMBATING TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS AND LABOUR EXPLOITATION IN SUPPLY CHAINS. Guidance for OSCE Procurement (Published by the OSCE Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings and OSCE Department of Management and ]]> 26.04.2023 14:50 Cod de practică pentru asigurarea drepturilor victimelor È™i supravieÈ›uitorilor traficului de fiinÈ›e umane <![CDATA[Cod de practică pentru asigurarea drepturilor victimelor È™i supravieÈ›uitorilor traficului de fiinÈ›e umane // Ale partenerilor internaÈ›ionali]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=32&id=1435&t=/Rapoarte/Ale-partenerilor-internaEionali/Cod-de-practicAf-pentru-asigurarea-drepturilor-victimelor-Ei-supravieEuitorilor-traficului-de-fiinEe-umane/ Valabil în limba engleză Code of Practice for Ensuring the Rights of Victims and Survivors of Human Trafficking (Published by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR))]]> 26.04.2023 14:46 Rolul achiziÈ›iilor publice în prevenirea traficului în scopul exploatării prin muncă în lanÈ›urile de aprovizionare È™i în promovarea drepturilor omului <![CDATA[Rolul achiziÈ›iilor publice în prevenirea traficului în scopul exploatării prin muncă în lanÈ›urile de aprovizionare È™i în promovarea drepturilor omului // Ale partenerilor internaÈ›ionali]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=32&id=1434&t=/Rapoarte/Ale-partenerilor-internaEionali/Rolul-achiziEiilor-publice-An-prevenirea-traficului-An-scopul-exploatAfrii-prin-muncAf-An-lanEurile-de-aprovizionare-Ei-An-promovarea-drepturilor-omului/ Valabil în limba englezăThe role of public procurement in preventing trafficking for labour exploitation in supply chains and advancing human rights (Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings)]]> 26.04.2023 14:36 Punând victimele pe primul loc. "Calea socială" spre identificare È™i asistență <![CDATA[Punând victimele pe primul loc. "Calea socială" spre identificare È™i asistență // Ale partenerilor internaÈ›ionali]]> http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=32&id=1433&t=/Rapoarte/Ale-partenerilor-internaEionali/PunAnd-victimele-pe-primul-loc-Calea-socialAf-spre-identificare-Ei-asistenEAf/ Valabil în limba engleză PUTTING VICTIMS FIRST. The 'social path' to identification and assistance (Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings)]]> 26.04.2023 14:21